ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ...

Η ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΜΑΣ …

Η έκδοση του Ηλεκτρονικού Ενημερωτικού Δελτίου (NEWSLETTER) του Μικροβιολογικού - Βιοχημικού Εργαστηρίου και Εθνικού Κέντρου Αναφοράς Μυκοβακτηριδίων, γίνεται με τη φιλοδοξία να αποτελέσει βήμα σύντομης και υπεύθυνης επικοινωνίας, ενημέρωσης και διαλόγου, σε επίκαιρα θέματα εργαστηριακής πρακτικής, στο χώρο του Νοσοκομείου μας .

Με στόχο την ενημέρωση για τεκμηριωμένες θέσεις και οδηγίες , βάσει των εφαρμοζόμενων εργαστηριακών διαδικασιών και μεθόδων και της σύγχρονης βιβλιογραφίας, την παρουσίαση και συζήτηση των θεμάτων ορθολογικής διαχείρισης των διατιθέμενων πόρων και των σύγχρονων μεθόδων εργαστηριακής διάγνωσης, αλλά και της παρουσίασης, για διευκόλυνση του έργου των κλινικών συναδέλφων, χρήσιμων επιδημιολογικών και στατιστικών στοιχείων, από τα δεδομένα του εργαστηρίου, το «Δελτίο» θα θεωρηθεί ότι έχει επιτύχει, όταν η έκφραση «… το γράφει και το NEWSLETTER του Εργαστηρίου…», θα αποτελεί την επιβεβαίωση της εγκυρότητας και της τεκμηριωμένης επιστημονικής γνώσης.

Στην θεματολογία του θα υπάρχει ως βασικό στοιχείο και το « Βήμα Διαλόγου » , με όλες τις υπηρεσίες και τους εργαζόμενους του Νοσοκομείου μας, για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών μας από το Εργαστήριο. Στόχος μας θα είναι να συμβάλει και ως πηγή πληροφόρησης για θέματα κοινού ενδιαφέροντος, όπως για την πρόληψη των λοιμώξεων, την υγιεινή και ασφάλεια, τη συνεργασία εργαστηρίου και κλινικής κτλ.

Ελπίζω ότι το ηλεκτρονικό αυτό ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ, που κυκλοφορεί με τη συμβολή όλων των εργαζόμενων στο εργαστήριο, τους οποίους συγχαίρω και ευχαριστώ, θα αποτελέσει για όλους μας ένα καθημερινό εργαλείο εργασίας και ενημέρωσης και καλούμε -όλους τους αποδεκτές- για τη δική σας συνεισφορά, με κείμενα και παρατηρήσεις, για την επιτυχία των στόχων έκδοσης του .

Δρ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Δ. ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗΣ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΝΝΘΑ Η ΣΩΤΗΡΙΑ

Παρασκευή, 18 Μαΐου 2018

MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS ΜΙΑ ΑΙΤΙΑ ΝΕΚΡΩΤΙΚΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ: ΜΙΑ ΣΕΙΡΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Νοσοκομείο τριτοβάθμιας περίθαλψης, Δυτικό Ακρωτήριο, Νότια Αφρική.


ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ: Να περιγραφούν τα κλινικά και ακτινολογικά χαρακτηριστικά καθώς και τα θεραπευτικά σχήματα και τα αποτελέσματα σε παιδιά με ΝΡ.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΛΕΤΗΣ: Από τα 32 παιδιά (μέση ηλικία 16,5 μηνών), τα 8 (25%) (μέση ηλικία 49 μηνών) είχαν ΝΡ σχετιζόμενη με M. tuberculosis, 6 από τα οποία είχαν μολυνθεί και από HIV. Η αξονική τομογραφία θώρακος (CT) ήταν διαγνωστική σε όλες τις περιπτώσεις και συγκεκριμένα δεν υπήρχαν ακτινολογικές ενδείξεις που να υποδηλώνουν φυματίωση. Δεν υπήρχε διαφορά στην κλινική εικόνα, στην ακτινογραφία θώρακος ή στην αξονική τομογραφία (CT) μεταξύ βακτηριακής NP και ΝP που σχετίζεται με M. tuberculosis. Το M. tuberculosis καλλιεργήθηκε στο 75% των περιπτώσεων. Οξεάντοχα βακτήρια στο πλευριτικό υγρό ήταν επιπρόσθετα παρόντα σε δύο περιπτώσεις. Απαιτήθηκε χειρουργική επέμβαση στο 46% των περιπτώσεων με M. tuberculosis. Κατά την παρακολούθηση (follow-up), το 50% των περιπτώσεων που μελετήθηκαν είχε πλήρη ακτινολογική απεικόνηση με ευρήματα παρόμοια με τη βακτηριακή NP.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Η σειρά αυτή των περιπτώσεων υπογραμμίζει το γεγονός ότι το M. tuberculosis όχι μόνο προκαλεί οξεία πνευμονία στα παιδιά, αλλά έχει και πολλές επιπλοκές. Το M. tuberculosis θα πρέπει να θεωρείται ως αιτία NP σε όλα τα παιδιά, ειδικά αυτά που έχουν προσβληθεί και από τον HIV, που ζουν σε περιοχές με υψηλή συχνότητα της φυματίωσης.


ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΟΥ
Μ. ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ ,ΙΑΤΡΟΣ   ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ
Ε.Δ.ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗΣ  ΣΥΝΤ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΜΥΚΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΩΝ ΓΝΝΘΑ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»

ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ: ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΙΣΟΔΥΝΑΜΙΑΣ ΤΩΝ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗΕδώ αναφέρονται τα αποτελέσματα μιας μελέτης με τρία σκευάσματα που περιέχουν ριφαμπίνη (RMP) με άδεια κυκλοφορίας στη Νότια Αφρική:
1) ο συνδυασμός σταθερής δόσης τεσσάρων φαρμάκων FDC Rifafour e-275 (Sanofi )
2) το δίδυμο φάρμακο FDC Rimactazid (Sandoz)
3) και το φάρμακο για μονοθεραπεία Rimactane (Sandoz)
Το FDC με τα τέσσερα φάρμακα είχε κατά μέσο όρο 22% στη μείωση της βιοδιαθεσιμότητας της ριφαμπίνης (RMP) σε σύγκριση με το πρότυπο φάρμακο, ενώ τα δύο άλλα φάρμακα FDC ήταν βιοϊσοδύναμα.
Η μελέτη δείχνει ότι η φαρμακοτεχνική μορφή του σκευάσματος του FDC είναι ένας σημαντικός καθοριστικός παράγοντας της βιοδιαθεσιμότητας του RMP. Αυτό έχει ήδη  τεκμηριωθεί και είχε θεωρηθεί επιλυμένο. Η παρούσα μελέτη επιβεβαιώνει με έμφαση τα ευρήματα των όχι ικανοποιητικά μέγιστων συγκεντρώσεων πλάσματος της RMP (Cmax) σε ασθενείς που ελάμβαναν τη συνιστώμενη δόση RMP των 10 mg / kg σε θεραπεία με υψηλές και συχνές δόσεις RMP έναντι αυτής που χρησιμοποιείται στα FDCs τεσσάρων φαρμάκων.
Η κλινική δοκιμή HIRIF φάσης ΙΙ χορήγησε:
- τέσσερις φαρμακευτικές ουσίες FDC (Macleods Pharmaceuticals)
- με πρόσθετες κάψουλες placebo
- ή / και RMP (δωρεές από τη Sanofi)
Μόνο το 33% αυτών που λάμβαναν την RMP των 10 mg / kg πέτυχε Cmax ίση με 8 mg / l, σε σύγκριση με το 72% σε αυτούς με τα 15 mg / kg και 81% σε αυτούς με 20 mg / kg. Παρομοίως στις μελέτες PanACEA HIGHRIF1 και HIGHRIF2 τα FDCs τεσσάρων φαρμάκων που παρασκευάστηκαν από την Sandoz είχαν ως αποτέλεσμα μια μέση μέγιστη τιμή της RMP Cmax των 8 mg / l μόνο στα δείγματα ελέγχου των ασθενών.
Η μελέτη αυτή αποτελεί πρόκληση για τη δράση επανεξέτασης των συστάσεων δοσολογίας και της διαδικασίας εξασφάλισης της συνέχισης της βιοδιαθεσιμότητας των προϊόντων που πωλούνται από την GDF ή / και που είναι προεπιλεγμένα από τον ΠΟΥ. Στη Νότια Αφρική, βάσει αυτών των αποτελεσμάτων, οι τοπικές αρχές συνεργάζονται με τους κατασκευαστές φαρμάκων για την επίλυση του προβλήματος. Ο ΠΟΥ έκτοτε εξέδωσε οδηγίες σχετικά με τη χρήση των FDCs το 2002. Δεδομένου ότι τα FDCs συνιστώνται επί του παρόντος σε διάφορες ξεχωριστές φαρμακοτεχνικές μορφές για τη θεραπεία της ευαίσθητης σε φάρμακα φυματίωσης, υπάρχουν πολλά στοιχεία που υποδεικνύουν τη σημασία της έγκαιρης αναθεώρησης των συστάσεων δοσολογίας και την περιοδική επανεκτίμηση της βιοδιαθεσιμότητας των FDCs που φέρουν το σήμα προεπιλογής του ΠΟΥ ή / και πωλούνται από την GDF. Η μειωμένη δόση της RMP στο πλάσμα και οποιαδήποτε επακόλουθη επιδείνωση των αποτελεσμάτων της θεραπείας και / ή της αντοχής στα φάρμακα, είναι ένας απαράδεκτος συμβιβασμός σε σχέση με το όφελος του μειωμένου "φορτίου" των  φαρμάκων που παρέχουν τα FDCs. Οι αναθεωρημένες κατευθυντήριες γραμμές θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις συστάσεις διαχείρισης που γίνονται σε χώρες που χρησιμοποιούν σκευάσματα χαμηλών συγκεντρώσεων με βάση αυστηρές και αντιπροσωπευτικές μελέτες, όπως αυτή εδώ.
Χρησιμοποιώντας παρόμοια σκευάσματα για την πρόβλεψη της έκθεσης στην RMP με βάση το εύρος του βάρους για τη ρύθμιση της δοσολογίας που συνιστώνται από τον ΠΟΥ, υποδεικνύεται για τη Νότια Αφρική:
1) είτε η προσθήκη ρουτίνας ενός συμπληρωματικού δισκίου FDC τεσσάρων φαρμάκων για ασθενείς με χαμηλό βάρος (30-54 kg)
2) ή η συμπληρωματική 150 mg εφάπαξ δόση RMP για ασθενείς σε όλο το εύρος βάρους
Δεδομένου των συσσωρευμένων αποδείξεων ότι οι υψηλότερες δόσεις RMP είναι ασφαλείς, μπορεί να απαιτείται συμπλήρωση συνήθως RMP έως ότου και εφόσον δεν μπορεί να εξασφαλιστεί η βιοϊσοδυναμία με τα FDC τεσσάρων φαρμάκων.


References
1 Court R, Chirehwa M T, Wiesner L, et al. Quality assurance of rifampicin-containing fixed-drug combinations in South Africa: dosing implications. Int J Tuberc Lung Dis 2018; 22: 537–543.
2 Pillai G, Fourie P B, Padayatchi N, et al. Recent bioequivalence studies on fixed-dose combination anti-tuberculosis drug formulations available on the global market. Int J Tuberc Lung Dis 1999; 3(Suppl 3): S309–S316.
3 Peloquin C A, Vela´squez G E, Lecca L, et al. Pharmacokinetic evidence from the HIRIF trial to support increased doses of rifampin for tuberculosis. Antimicrob Agents Chemother 2017; 61(8): e00038–17.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΟΥ
Μ. ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ ,ΙΑΤΡΟΣ   ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ
Ε.Δ.ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗΣ  ΣΥΝΤ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΜΥΚΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΩΝ ΓΝΝΘΑ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»

Η ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΟΣΜΑΡΤΙΟΣ 2018Η ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΟΣ

Η φυματίωση (TB) που αποτελεί απειλή πρέπει να βρίσκεται υψηλά στην ατζέντα της δημόσιας υγείας, ακόμη και σε περιοχές με χαμηλή επίπτωση όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση / Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος (EU/EEA). Με σχεδόν 60.000 περιπτώσεις που εντοπίζονται σε ετήσια βάση και επηρεάζουν δυσανάλογα τους ευάλωτους πληθυσμούς, η φυματίωση εξακολουθεί να αποτελεί ένα πρόβλημα για την περιοχή, χωρίς να υπάρχει πλέον ορατό τέλος για την επιδημία.
Η Παγκόσμια Ημέρα TB τιμάται ετησίως στις 24 Μαρτίου για να ευαισθητοποιήσει την κοινωνία όσον αφορά την επιδημία αυτή. Με την ευκαιρία αυτή, το ECDC δημοσίευσε την ετήσια κοινή έκθεση επιτήρησης και παρακολούθησης της φυματίωσης σε συνεργασία με την ευρωπαϊκή τοπική υπηρεσία του ΠΟΥ. Η έκθεση αναφέρει ότι η ετήσια μείωση της επίπτωσης της φυματίωσης πρέπει τουλάχιστον να διπλασιαστεί για να επιτευχθεί ο ιδανικός στόχος βιώσιμης ανάπτυξης για τον τερματισμό της επιδημίας της φυματίωσης έως το 2030.
Εκτός από την ενεργό φυματίωση, πρέπει να αντιμετωπιστεί και η λανθάνουσα φυματίωση (LTBI). Οι φορείς είναι ασυμπτωματικοί, αλλά ενδέχεται να αναπτύξουν αργότερα ενεργό νόσο. Για να μπορέσουν τα κράτη μέλη να αναπτύξουν καλύτερες στρατηγικές ανίχνευσης για την LTBI, το ECDC εξέδωσε τεχνικές αναφορές που βασίζονται σε μαθηματική μοντελοποίηση και στην ανάλυση κόστους-αποτελεσματικότητας. Αυτά συμπληρώνονται από διάφορες μεθόδους που απευθύνονται στους επαγγελματίες δημόσιας υγείας και στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής για να βοηθήσουν στην εκτίμηση του κόστους και των επιδράσεων των διαφόρων στρατηγικών ανίχνευσης της LTBI.
Το ECDC δημοσίευσε επίσης ένα ενημερωτικό έντυπο που απεικονίζει τον τρόπο με τον οποίο η αλληλουχία ολόκληρου του γονιδιώματος (WGS) θα επέτρεπε την καλύτερη διαχείριση και ανίχνευση των επιδημικών κρουσμάτων της φυματίωσης στην EU/EEA. Αυτός ο τύπος τεχνολογίας είναι το κλειδί για τη συγκράτηση της μετάδοσης και την αποτροπή της αναζωπύρωσης της φυματίωσης.
Η εξάλειψη της φυματίωσης (TB) απαιτεί τη διαχείριση της λανθάνουσας φυματίωσης (LTBI) σε βασικούς πληθυσμούς. Έτσι, τα άτομα με LTBI πρέπει να διαγνωστούν και να υποβληθούν σε θεραπεία με κατάλληλα σχήματα. Δεν είναι γνωστό πώς οι διαφορετικές στρατηγικές εξέτασης και θεραπείας βασικών πληθυσμών επηρεάζουν τη μετάδοση της ΤΒ και την πρόοδο προς την εξάλειψή της.

 Andrea Ammon, Director of ECDC

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΟΥ
Μ. ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ ,ΙΑΤΡΟΣ   ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ
Ε.Δ.ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗΣ  ΣΥΝΤ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΜΥΚΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΩΝ ΓΝΝΘΑ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»


 

Παρασκευή, 27 Απριλίου 2018

ΧΑΜΗΛΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΜΑΖΑΣ ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΛΑΝΘΑΝΟΥΣΑ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ: ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣEDITORIAL
INT J TUBERC LUNG DIS 22(4):355
LOW BODY MASS INDEX AND LATENT TUBERCULOUS INFECTION: CURRENT
EVIDENCE?

Η πνευμονική φυματίωση (PTB) που οφείλεται στο Mycobacterium tuberculosis παραμένει η κύρια αιτία νοσηρότητας και θνησιμότητας στον κόσμο. Η αρχή της «αναζήτησης και θεραπείας», που σήμερα χρησιμοποιείται ευρέως σε πολλές χρόνιες λοιμώδεις ασθένειες, συμπεριλαμβανομένου του HIV / AIDS έχει εξελιχθεί μέσω του σχεδίου του ελέγχου της φυματίωσης, έχοντας τους δίδυμους στόχους του:
- της μείωσης του επιπολασμού (με την αποτελεσματική θεραπεία της ενεργού νόσου)
- καθώς και με τη μείωση της επίπτωσης (με εστίαση στους παράγοντες κινδύνου για την πρόληψη της ανάπτυξης νέων κρουσμάτων)
Οι παράγοντες κινδύνου για την PTB είναι καλά καθιερωμένοι και γνωστοί και περιλαμβάνουν:
α) προσωπικές επαφές με ασθενείς με φυματίωση
β) καθώς και φαινοτυπικές ευαισθησίες που σχετίζονται με μια εξασθένηση του ανοσοποιητικού συστήματος σε άτομα που πάσχουν από ένα ευρύ φάσμα διαταραχών όπως HIV, κατάχρηση ουσιών, σακχαρώδη διαβήτη, πυριτίαση, σοβαρή νεφροπάθεια, μεταμόσχευση οργάνων, υποσιτισμό ή χαμηλό δείκτη μάζας σώματος (BMI), και εκείνων που λαμβάνουν ανοσοκατασταλτικά φάρμακα.
Μια επίκαιρη εστίαση για την πρόληψη της ενεργού φυματίωσης περιστρέφεται γύρω από την ανίχνευση λανθάνουσας φυματιώδους λοίμωξης (LTBI) η οποία χαρακτηρίζεται από:
- θετική δερματική δοκιμασία φυματίνης (TST)
- απουσία κλινικών, βακτηριολογικών ή ακτινολογικών σημείων ενεργού PTB
ΕΑΝ ΑΦΕΘΕΙ ΧΩΡΙΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑ, ΤΟ 5-15% ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ LTBI ΘΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΙ ΕΝΕΡΓΟ ΝΟΣΟ. Η αναζήτηση περιπτώσεων LTBI είναι σχετικά πιο επικρατής στις χώρες με χαμηλό επιπολασμό της ενεργού ασθένειας της φυματίωσης. Ωστόσο, καθώς η LTBI είναι εξαιρετικά συνηθισμένη κατάσταση και εμφανίζεται στο ένα τρίτο του πληθυσμού, η αποτελεσματικότητα από πλευράς κόστους για τον έλεγχο ολόκληρης της ομάδας είναι προβληματική και θα ήταν επιθυμητή η δυνατότητα εντοπισμού μικρότερων, υψηλού κινδύνου υποομάδων για περισσότερο εστιασμένη ανίχνευση περιπτώσεων.
Σε μια προσεκτικά διεξαγόμενη συστηματική ανασκόπηση και μετα-ανάλυση εξετάστηκε η συσχέτιση ατόμων
1) κάτω του φυσιολογικού σωματικού βάρους (που ορίζονται αυτά με BMI< 18,5 kg / m2)
2) και LTBI που προσδιορίστηκαν με θετικό τεστ TST ή εξέταση αίματος QuantiFERON Gold In-Tube (QFT) (το οποίο ποσοτικοποιεί την ιντερφερόνη-γ (IFN-γ) που απελευθερώνεται από τα λεμφοκύτταρα ενός ασθενούς στο αίμα του σε απόκριση στα προστιθέμενα αντιγόνα σε μια επιβραδυνόμενη αντίδραση υπερευαισθησίας).
Αναλύθηκαν 15 δημοσιεύσεις - 13 με μετρήσεις TST και 3 με μετρήσεις QFT - και διαπίστωσαν ότι η ύπαρξη σωματικού βάρους κάτω από το φυσιολογικό έναντι μη μειωμένου σωματικού βάρους δεν σχετιζόταν σημαντικά με την LTBI με βάση μετρήσεις είτε από το TST είτε από το QFT, αντικρούοντας την υπόθεση ότι ζυγίζοντας κάτω από το φυσιολογικό βρίσκεται κανείς σε αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης LTBI. Οι δυνητικές βιολογικές εξηγήσεις που υποδεικνύονται και το υποστηρίζουν περιλαμβάνουν:
1) μια εξασθένιση της ανοσοαπόκρισης που αντανακλάται από την υποεκτίμηση των εξετάσεων
2) μια ταχεία μετάβαση σε ενεργό νόσο για άτομα με χαμηλό βάρος
3) ή χαμηλή ισχύ στην αντιμετώπισή της λόγω των χαμηλών τιμών στις εξετάσεις που υποβλήθηκαν
Ανεξάρτητα από τους λόγους, τα τρέχοντα ευρήματα δεν υποστηρίζουν τη στοχευμένη αναζήτηση περιπτώσεων με LTBI σε άτομα με χαμηλό βάρος ως μια ειδική προσέγγιση στην κοινότητα, ένα συμπέρασμα παρόμοιο με τις συστάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ).
Το συμπέρασμα αυτής της μετα-ανάλυσης δεν αντικρούει τη σημασία της καλής θρεπτικής κατάστασης στην πρόληψη της ασθένειας PTB. Αντίθετα, υπογραμμίζει την ανάγκη για περισσότερες μελέτες πάνω σε αυτό το θέμα. Τα ερωτήματα που δεν έχουν απαντηθεί παραμένουν και απαιτούνται περισσότερα διαχρονικά δεδομένα από περαιτέρω μελέτες. Δεν είναι σαφές εάν μια μεμονωμένη μέτρηση, όπως ένας χαμηλός BMI, αποτελεί αξιόπιστη ένδειξη για τον υποσιτισμό, ιδιαίτερα στις χώρες υψηλού εισοδήματος. Υπάρχει επίσης ανάγκη για μελέτες σε πληθυσμούς όπως οι ασθενείς με HIV, στους οποίους η HIV θετικότητα και το LTBI συχνά συνυπάρχουν και στους οποίους η αλληλεπίδραση μεταξύ LTBI και BMI μπορεί να είναι διαφορετική και πολύπλοκη.

WAN C. TAN, MB, ChB, MD, FRCPC, I Capture Centre for Pulmonary Research, University of British Columbia, Vancouver, BC, Canada,                                                                                   ASSOCIATE EDITOR, IJTLD.
REFERENCES
1 World Health Organization. Guidelines on the management of
latent tuberculosis infection. WHO/HTM/TB/2015.01. Geneva,
Switzerland: WHO, 2015. http://www.who.int/tb/features_
archive/LTBI/en/ Accessed January 2018.
2 National Institute for Health and Care Excellence. Tuberculosis.
NICE guideline (NG33). London, UK: NICE, 2016. https://www.
nice.org.uk/guidance/ng33. Accessed January 2018.
3 Heath K, Samji H, Nosyk B, et al; Group SHAS. Cohort profile:
seek and treat for the optimal prevention of HIV/AIDS in British
Columbia (STOP HIV/AIDS BC). Int J Epidemiol 2014; 43:
1073–1081.
4 Saag L, LaValley M, Hochberg N, et al. Low body mass index
and latent tuberculosis infection: a systematic review and metaanalysis.
Int J Tuberc Lung Dis 2018; 22: 358–365.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΟΥ
Μ. ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ , ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ
Ε.Δ.ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗΣ  ΣΥΝΤ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΜΥΚΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΩΝ ΓΝΝΘΑ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...

Κάντε «κλικ» στον τίτλο για να εμφανιστεί το πλήρες κείμενο... η επιλέξτε από το οριζόντιο μενού κατηγορία αναρτήσεων

=========================================================================