ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ...

Η ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΜΑΣ …

Η έκδοση του Ηλεκτρονικού Ενημερωτικού Δελτίου (NEWSLETTER) του Μικροβιολογικού - Βιοχημικού Εργαστηρίου και Εθνικού Κέντρου Αναφοράς Μυκοβακτηριδίων, γίνεται με τη φιλοδοξία να αποτελέσει βήμα σύντομης και υπεύθυνης επικοινωνίας, ενημέρωσης και διαλόγου, σε επίκαιρα θέματα εργαστηριακής πρακτικής, στο χώρο του Νοσοκομείου μας .

Με στόχο την ενημέρωση για τεκμηριωμένες θέσεις και οδηγίες , βάσει των εφαρμοζόμενων εργαστηριακών διαδικασιών και μεθόδων και της σύγχρονης βιβλιογραφίας, την παρουσίαση και συζήτηση των θεμάτων ορθολογικής διαχείρισης των διατιθέμενων πόρων και των σύγχρονων μεθόδων εργαστηριακής διάγνωσης, αλλά και της παρουσίασης, για διευκόλυνση του έργου των κλινικών συναδέλφων, χρήσιμων επιδημιολογικών και στατιστικών στοιχείων, από τα δεδομένα του εργαστηρίου, το «Δελτίο» θα θεωρηθεί ότι έχει επιτύχει, όταν η έκφραση «… το γράφει και το NEWSLETTER του Εργαστηρίου…», θα αποτελεί την επιβεβαίωση της εγκυρότητας και της τεκμηριωμένης επιστημονικής γνώσης.

Στην θεματολογία του θα υπάρχει ως βασικό στοιχείο και το « Βήμα Διαλόγου » , με όλες τις υπηρεσίες και τους εργαζόμενους του Νοσοκομείου μας, για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών μας από το Εργαστήριο. Στόχος μας θα είναι να συμβάλει και ως πηγή πληροφόρησης για θέματα κοινού ενδιαφέροντος, όπως για την πρόληψη των λοιμώξεων, την υγιεινή και ασφάλεια, τη συνεργασία εργαστηρίου και κλινικής κτλ.

Ελπίζω ότι το ηλεκτρονικό αυτό ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ, που κυκλοφορεί με τη συμβολή όλων των εργαζόμενων στο εργαστήριο, τους οποίους συγχαίρω και ευχαριστώ, θα αποτελέσει για όλους μας ένα καθημερινό εργαλείο εργασίας και ενημέρωσης και καλούμε -όλους τους αποδεκτές- για τη δική σας συνεισφορά, με κείμενα και παρατηρήσεις, για την επιτυχία των στόχων έκδοσης του .

Δρ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Δ. ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗΣ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΝΝΘΑ Η ΣΩΤΗΡΙΑ

Παρασκευή, 2 Μαρτίου 2018

Η ΑΚΡΗ ΤΟΥ ΠΑΓΟΒΟΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗΣ …


ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΗΝ ΝΟΤΙΟ ΑΦΡΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ (TB) ΚΑΙ ΤΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΤΥΕΛΩΝ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΕΞΕΤΑΣΘΟΥΝ ΜΕ ΤΟ XPERT MTB / RIF


Μ. ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ ,ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΗ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ                                                                    
Ε.Δ.ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗΣ  ΣΥΝΤ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ                                                             
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΜΥΚΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΩΝ ΓΝΝΘΑ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»

Στην παρουσίαση αυτή , περιέχεται αναφορά μιας μελέτης που αφορά την ΤΒ και η οποία έγινε και χρησιμεύει ως κατάλληλη απεικόνιση του όρου «άκρη του παγόβουνου». Η μελέτη περιελάμβανε άτομα που παρακολουθούνταν από κλινικές πρωτοβάθμιας υγείας στον δήμο του Buffalo City, στο Ανατολικό Ακρωτήριο της Νότιας Αφρικής.

Κατά την έξοδο από την κλινική, οι ασθενείς προσεγγίστηκαν από το προσωπικό που διεξήγαγε τη μελέτη με στόχο μια συνέντευξη για τα συμπτώματα που σχετίζονται με τη φυματίωση (TB) και τη συλλογή πτυέλων προκειμένου να εξετασθούν με το Xpert MTB / RIF.

Ακριβώς όπως το 90% ενός παγόβουνου είναι κάτω από το νερό και είναι αόρατο, έτσι αντικατοπτρίζονταν και οι ασθενείς που δεν είχαν διαγνωσθεί ως προς τη φυματίωση σε αυτή τη μελέτη.

Από τα 45 άτομα στα οποία διαγνώστηκε πνευμονική φυματίωση με θετική δοκιμασία Xpert, το 87% (39/45) βρέθηκε μέσω του ελέγχου και της εξέτασης μετά την επίσκεψη του προσωπικού της μελέτης και όχι στο πλαίσιο της φροντίδας ρουτίνας.

Επιπλέον, ο επιπολασμός [συχνότητα στον γενικό πληθυσμό] της φυματίωσης δεν διέφερε σε αυτούς που παρουσίαζαν συμπτώματα σχετιζόμενα με τη φυματίωση σε σχέση με εκείνους που δεν παρουσίαζαν αυτά τα συμπτώματα. Με βάση τα ευρήματα συστήθηκε από τους μελετητές η καθολική εξέταση για ΤΒ στην περιοχή τους αλλά και σε όλη τη Νότια Αφρική. Δεδομένου του υψηλού επιπολασμού της φυματίωσης στη Νότια Αφρική, αυτή η σύσταση έχει μεγάλη αξία, αλλά ο καθολικός έλεγχος για τη φυματίωση είναι εφαρμόσιμος και σε πολλές άλλες περιπτώσεις, ειδικά εκεί όπου ο ιός της ανθρώπινης ανοσοανεπάρκειας (HIV) έχει οδηγήσει σε αύξηση της επίπτωσης [συχνότητα νέων κρουσμάτων] της φυματίωσης.

Η μελέτη δεν διερευνά τους λόγους για τις χαμένες περιπτώσεις διάγνωσης, είτε εάν πρόκειται για ελλείψεις προσωπικού, ακατάλληλη εκπαίδευση των παρόχων ιατρικής φροντίδας, έλλειψη διαθέσιμων εξετάσεων, έλλειψη κατευθυντήριων γραμμών ή εάν πρόκειται για άλλους λόγους. Παρόλο που αυτές οι πληροφορίες θα ήταν χρήσιμες από προγραμματική άποψη, ενδέχεται να μην είναι σημαντικές ώστε να καθοριστεί μια ταχτική συστηματικού ανίχνευσης και ελέγχου της φυματίωσης. Η απόλυτη εφαρμογή μέτρων (ενός προγράμματος ΤΒ στον τομέα της υγείας διερευνώντας και τους λόγους της αποτυχίας στην εφαρμογή του) χρειάζεται να πραγματοποιηθεί όταν πχ οι στρατηγικές σχετικά με την αντιμετώπιση του κινδύνου για ΤΒ έχουν περιορισμένη επιτυχία, η επιτήρηση εμφανίζει υψηλά ποσοστά νόσου σε γεωγραφικά καθορισμένες περιοχές ή για την προστασία των ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων.

Παραδείγματα όπου συνιστάται η απόλυτη εφαρμογή ενός μέτρου τέτοιου προγράμματος για την ΤΒ είναι:

- σε περίπτωση ανεύρεσης του ιού της ηπατίτιδας C σε ενήλικες

- για την εξέταση και την παροχή συμβουλών για τον ιό HIV που ξεκίνησε από τους παρόχους ιατρικής φροντίδας

- και, στις Ηνωμένες Πολιτείες, η πραγματοποίηση του εμβολίου κατά της γρίπης ετησίως σε όλους ηλικίας άνω των 6 μηνών

Σε καταστάσεις όπως περιγράφονται σε αυτήν την έκθεση, καθώς και αμέτρητες άλλες στη Νότια Αφρική και σε άλλες χώρες, και τα τρία προαναφερθέντα κριτήρια είναι πιθανώς εύκολα πραγματοποιήσιμα και η συστηματική ανίχνευση και έλεγχος όλων των ατόμων με συμπτώματα που σχετίζονται με τη φυματίωση που παρουσιάζονται για υγειονομική περίθαλψη, όπως συστήνεται από τον ΠΟΥ πρέπει να υιοθετηθεί αμέσως.

Το ερώτημα που παραμένει, δεδομένου ότι δεν υπήρχε διαφορά στην παρουσίαση της φυματίωσης σε άτομα με και χωρίς συμπτώματα σχετιζόμενα με αυτή, είναι το κατά πόσον ο συνολικός μικροβιολογικός έλεγχος είναι επίσης απαραίτητος και ενδεικνυόμενος. Τα αποτελέσματα αυτής αλλά και μιας άλλης πρόσφατης μελέτης υποδηλώνουν ότι αυτό μπορεί να είναι κρίσιμο για τον έλεγχο της φυματίωσης, ιδιαίτερα σε ασθενείς που έχουν μολυνθεί με HIV.INT J TUBERC LUNG DIS 22(3):237 Q 2018 The Union
http://dx.doi.org/10.5588/ijtld.17.0865
EDITORIAL
The tip of the iceberg
RENEE RIDZON, MD
ASSOCIATE EDITOR, IJTLD
Boston University School of Public Health
Boston, MA
USA
e-mail: reneeridzon@gmail.com

References

1 Kweza P F, Van Schalkwyk C, Abraham N, Uys M, ClaassensM,Medina-Marino A. Estimating the magnitude of pulmonary tuberculosis patients missed by primary health care clinics, South Africa. Int J Tuberc Lung Dis 2018; 22: 264–272.

2 Smith BD,MorganRL, BeckettGA, et al. Recommendations for the identification of chronic hepatitis C virus infection among persons born during 1945–1965. MMWR 2012; 61(RR04); 1– 18.
 

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΜΕ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΤΟΝ ΑΣΘΕΝΗ…


Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ  ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗΣ


Μ. ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ ,ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΗ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ
Ε.Δ.ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗΣ  ΣΥΝΤ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΜΥΚΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΩΝ ΓΝΝΘΑ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»Οι πρόσφατες μελέτες σχετικά με τον στιγματισμό από τη φυματίωση (TB) τονίζουν την ανάγκη να βελτιωθεί ο αριθμός και η δράση των στιγματισμένων με ΤΒ ασθενών . Αυτό περιλαμβάνει:
1) την επίκληση για ενδυνάμωση των ασθενών μέσω της περίθαλψης με επίκεντρο αυτούς και την εστίαση στις προτιμήσεις τους
2) την ευέλικτη και βασισμένη στην κοινότητα φροντίδα με ισχυρά συστήματα υγείας
3) και την εντατική υποστήριξη, συμπεριλαμβανομένης της προσαρμοσμένης εκπαίδευσης και παροχής συμβουλών
Ένας σημαντικός στόχος της εκπαίδευσης και της παροχής συμβουλών αφορά την τήρηση της φαρμακευτικής αγωγής.
Εδώ παρουσιάζεται μια ταχεία ανασκόπηση του βασικού υλικού της θεραπείας για τους ασθενείς με φυματίωση. Βρέθηκαν λίγα στοιχεία που να υποστηρίζουν τους ασθενείς που χτίζουν τη βάση της θεραπείας τους με έναν ολοκληρωμένο και με επίκεντρο τον ασθενή τρόπο. Αντιθέτως, τα περισσότερα στοιχεία είναι απλώς διδακτικά, αλλά δεν εξηγούν γιατί είναι σημαντικό οι ασθενείς να κάνουν κάποια πράγματα και οι θεραπείες είναι σπάνια προσαρμοσμένες σε διαφορετικές ομάδες ασθενών. Ενώ οι συγγραφείς αναγνωρίζουν ότι η ανάλυσή τους, που αφορά τις βασικές θεραπείες περιοριζόταν στην αγγλική γλώσσα, όπως και πολλοί από τους ιστοτόπους του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων «Find TB resource» και ιστότοποι από τις ΗΠΑ ή τον Καναδά, δείχνουν επίσης ότι αυτό το εύρημα είναι ανησυχητικό. Απαιτείται περισσότερη έρευνα για την αξιολόγηση παρόμοιων στοιχείων που αφορούν τις βασικές θεραπείες της ΤΒ σε άλλες γλώσσες και γεωγραφικές περιοχές.
Η ανάλυσή αυτή εδώ βασίστηκε στην καταμέτρηση του πόσα ουσιαστικά στοιχεία για τη βασική θεραπεία της φυματίωσης περιείχαν τα στοιχεία από τους ασθενείς. Καθώς δεν υπάρχει διεθνώς αποδεκτός ορισμός της βάσης για τη θεραπεία της φυματίωσης, οι συγγραφείς ανέπτυξαν τον κατάλογο των ουσιωδέστερων στοιχείων για τη θεραπεία της ΤΒ που βασίζονται στην υπάρχουσα βιβλιογραφία σχετικά με την προσαρμογή της θεραπείας στον ιό της ανθρώπινης ανοσοανεπάρκειας. Για να προχωρήσουμε προς τα εμπρός, είναι σημαντικό να συμβουλευτούμε και να εμπλέξουμε τα άτομα που έχουν πληγεί από τη φυματίωση όσον αφορά τις διαδικασίες ομοφωνίας σχετικά με το τι αποτελεί βασική θεραπεία στην φυματίωση.
Στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων εργασιών για το στιγματισμό από τη φυματίωση, είναι εξίσου σημαντικό όχι μόνο να υπολογίζονται τα στοιχεία που περιέχονται στο επικοινωνιακό υλικό, αλλά και να αξιολογείται ο τρόπος με τον οποίο αναφέρονται αυτά  στα έγγραφα των ασθενών. Οι συγγραφείς σημειώνουν ότι πολλά έγγραφα περιέχουν γλώσσα γεμάτη εντολές. Ο τρόπος που εκφέρεται ο λόγος προσφέρεται για να εξεταστεί περαιτέρω μια παρατήρηση. Περιλαμβάνει τον εντοπισμό ενός συνόλου ιδεών ή μοντέλων σκέψης μέσα στο κείμενο, τις συνομιλίες και τις ευρύτερες κοινωνικές δομές και πρακτικές, όλα αυτά παράγονται σε ένα κείμενο. Ο τρόπος που μιλάμε για άλλους ανθρώπους ή μια ασθένεια δεν είναι ποτέ ουδέτερος. Επιπλέον, οι εφαρμογές μπορεί να αντικατοπτρίζονται σε αυτές τις λέξεις και, αντίθετα, οι λέξεις μπορεί να επηρεάζουν τους τρόπους αντιμετώπισης των ασθενών ή την εμπειρία μιας νόσου. Οι συνήγοροι ατόμων με ΤΒ ζήτησαν να τερματιστεί η χρήση γλώσσας στιγματισμού και διάκρισης στην έρευνα και στην πρακτική αντιμετώπιση της φυματίωσης. Πολλές από τις "ταμπέλες" που χρησιμοποιούνται για την περιγραφή των ασθενών με φυματίωση είναι αναμφισβήτητα αποκαρδιωτικές και περιέχουν ηθική κριτική όπως «μη συμμόρφωση» σε αντίθεση με «μη τήρηση». Η προσοχή στη γλώσσα και στον λόγο που χρησιμοποιούνται στην στρατηγική, στην τεκμηρίωση και στην επικοινωνία για την τήρηση της θεραπείας, καθώς και στην επικοινωνία των ασθενών με τους παρόχους ιατρικής φροντίδας είναι καθοριστική, καθώς η ορολογία στιγματισμού αποδίδει ενοχή στον ασθενή και αποκρύπτει τις ευθύνες άλλων παραγόντων στην παροχή φροντίδας και λόγων μη συμμόρφωσης , όπως η αποτυχία του συστήματος υγείας, τα αποθέματα φαρμάκων, η μακροχρόνια και τοξική θεραπευτική αγωγή, το κόστος της θεραπείας κλπ. Η χρησιμοποίηση του λόγου με τους ασθενείς και η επικοινωνία του ιατρικού παρόχου με τον ασθενή μπορεί να προσφέρει πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο βελτίωσης αυτής της επικοινωνίας για την υποστήριξη της τήρησης της θεραπείας. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για τον προβληματισμό σχετικά με τις συζητήσεις στρατηγικής που αφορά τη φυματίωση της κοινότητας δηλαδή την τήρηση της θεραπείας γενικότερα.
Τέλος, η κοινότητα που ασχολείται με τη φυματίωση πρέπει να προχωρήσει παραπέρα και να εξασφαλίσει ότι οι άνθρωποι έχουν γνώση του φαρμάκου τους. Θα πρέπει επίσης να παρέχει ολοκληρωμένο συμβουλευτικό και υποστηρικτικό έργο κατά τη διάρκεια και μετά τη θεραπεία, συμπεριλαμβανομένης, για παράδειγμα, της διατροφικής στήριξης, της κοινωνικής πρόνοιας και της επανεκπαίδευσης όσον αφορά την επανένταξη στην αγορά εργασίας. Περισσότερη έρευνα σχετικά με αυτές αλλά και άλλες μορφές πλήρους υποστήριξης για την τήρηση της θεραπείας είναι ζωτικής σημασίας.

INT J TUBERC LUNG DIS 22(3):238 Q 2018 The Union
http://dx.doi.org/http://dx.doi.org/10.5588/ijtld.18.0068
EDITORIAL
Towards patient-centred care: analysing TB treatment literacy documents and adherence discourses
NORA ENGEL
ASSOCIATE EDITOR, IJTLD
Department of Health, Ethics & Society
Maastricht University
Maastricht, The Netherlands
e-mail: n.engel@maastrichtuniversity.nl

References
1 Macintyre K, BakkerMI, Bergson S, et al. Defining the research agenda to measure and reduce tuberculosis stigmas. Int J Tuberc Lung Dis 2017; 21 (Suppl 1): S87–S96.
2 O’Donnell M R, Daftary A, Frick M, et al. Re-inventing adherence: toward a patient-centered model of care for drugresistant tuberculosis and HIV. Int J Tuberc Lung Dis 2016; 20: 430–434.
3 Brumwell A, Noyes E, Kulkarni S, Lin V, BecerraMC, YuenCM. A rapid review of treatment literacy materials for tuberculosis patients. Int J Tuberc Lung Dis 2018; 22: 336–341.


 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...

Κάντε «κλικ» στον τίτλο για να εμφανιστεί το πλήρες κείμενο... η επιλέξτε από το οριζόντιο μενού κατηγορία αναρτήσεων

=========================================================================