ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ...

Η ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΜΑΣ …

Η έκδοση του Ηλεκτρονικού Ενημερωτικού Δελτίου (NEWSLETTER) του Μικροβιολογικού - Βιοχημικού Εργαστηρίου και Εθνικού Κέντρου Αναφοράς Μυκοβακτηριδίων, γίνεται με τη φιλοδοξία να αποτελέσει βήμα σύντομης και υπεύθυνης επικοινωνίας, ενημέρωσης και διαλόγου, σε επίκαιρα θέματα εργαστηριακής πρακτικής, στο χώρο του Νοσοκομείου μας .

Με στόχο την ενημέρωση για τεκμηριωμένες θέσεις και οδηγίες , βάσει των εφαρμοζόμενων εργαστηριακών διαδικασιών και μεθόδων και της σύγχρονης βιβλιογραφίας, την παρουσίαση και συζήτηση των θεμάτων ορθολογικής διαχείρισης των διατιθέμενων πόρων και των σύγχρονων μεθόδων εργαστηριακής διάγνωσης, αλλά και της παρουσίασης, για διευκόλυνση του έργου των κλινικών συναδέλφων, χρήσιμων επιδημιολογικών και στατιστικών στοιχείων, από τα δεδομένα του εργαστηρίου, το «Δελτίο» θα θεωρηθεί ότι έχει επιτύχει, όταν η έκφραση «… το γράφει και το NEWSLETTER του Εργαστηρίου…», θα αποτελεί την επιβεβαίωση της εγκυρότητας και της τεκμηριωμένης επιστημονικής γνώσης.

Στην θεματολογία του θα υπάρχει ως βασικό στοιχείο και το « Βήμα Διαλόγου » , με όλες τις υπηρεσίες και τους εργαζόμενους του Νοσοκομείου μας, για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών μας από το Εργαστήριο. Στόχος μας θα είναι να συμβάλει και ως πηγή πληροφόρησης για θέματα κοινού ενδιαφέροντος, όπως για την πρόληψη των λοιμώξεων, την υγιεινή και ασφάλεια, τη συνεργασία εργαστηρίου και κλινικής κτλ.

Ελπίζω ότι το ηλεκτρονικό αυτό ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ, που κυκλοφορεί με τη συμβολή όλων των εργαζόμενων στο εργαστήριο, τους οποίους συγχαίρω και ευχαριστώ, θα αποτελέσει για όλους μας ένα καθημερινό εργαλείο εργασίας και ενημέρωσης και καλούμε -όλους τους αποδεκτές- για τη δική σας συνεισφορά, με κείμενα και παρατηρήσεις, για την επιτυχία των στόχων έκδοσης του .

Δρ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Δ. ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗΣ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΝΝΘΑ Η ΣΩΤΗΡΙΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...

Κάντε «κλικ» στον τίτλο για να εμφανιστεί το πλήρες κείμενο... η επιλέξτε από το οριζόντιο μενού κατηγορία αναρτήσεων

=========================================================================

Τρίτη, 30 Αυγούστου 2016

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ & ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΟΝΟΣΙΑ

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΔΟΚΙΜΑΣΙΩΝ ΔΥΣΑΝΕΞΙΑΣ ΣΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΩΛΕΙΑ ΒΑΡΟΥΣΑπόφαση του Υπουργού Υγείας, που δημοσιεύεται στην Διαύγεια,
“ως προς το θέμα των μηχανημάτων ελέγχου τροφικής δυσανεξίας” :
1. Μόνο οι τεκμηριωμένες μέθοδοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να οριστεί η ύπαρξη μιας αλλεργίας ή υπερευαισθησίας. Η διάγνωση αυτή μπορεί να οδηγήσει μόνο στη συμβουλή για τον αποκλεισμό των τροφών, οι οποίες δημιουργούν τις αλλεργικές αντιδράσεις και όχι στο σχεδιασμό του διαιτολογίου.
2. Από τις εναλλακτικές μεθόδους, ουδεμία ως τώρα έχει τεκμηριωθεί επιστημονικά, συνεπώς δεν πρέπει να εφαρμόζεται ούτε για διάγνωση ούτε για θεραπεία.
3. Η διάγνωση κάποιας υπερευαισθησίας και ο αποκλεισμός των τροφών που την προκαλούν στο άτομο μπορεί να βοηθήσει αποκλειστικά και μόνο στην αντιμετώπιση των συμπτωμάτων της.
4. Ουδεμία σχέση, τουλάχιστον έως τώρα επιστημονικά τεκμηριωμένη, έχουν οι τροφικές υπερευαισθησίες με το σωματικό βάρος ή το μεταβολικό ρυθμό, τη ρύθμισή του, την απώλεια βάρους και το σχεδιασμό διαιτολογίου με αυτό το σκοπό.
5. Ο μεταβολικός ρυθμός μπορεί να μετρηθεί και να εκτιμηθεί με διάφορους τρόπους. Η μέτρησή του είναι χρήσιμη για την διατροφική αξιολόγηση, όχι όμως και απαραίτητη. Σε κάθε περίπτωση η μέτρηση ή η εκτίμησή του μπορεί να γίνεται από διαιτολόγο.
6. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν στο εμπόριο αξιόπιστα και πιστοποιημένα για τη διαγνωστική τους αξία κλινικά τεστ ανίχνευσης διατροφικών δυσανεξιών.
7. Η χρησιμοποίηση των τεστ δυσανεξίας σε προγράμματα απώλειας βάρους δεν έχει καμία επιστημονική βάση, αφενός διότι τα τεστ τα οποία χρησιμοποιούνται δεν έχουν διαγνωστική αξία, αφετέρου διότι οι τροφικές δυσανεξίες δεν σχετίζονται με την απώλεια βάρους. Συνεπώς, τα τεστ αυτά δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται σε διαιτολογικά κέντρα, ως εργαλεία τα οποία καθορίζουν τα προγράμματα απώλειας βάρους, αφενός διότι ουδέν αποτέλεσμα έχουν, αφετέρου διότι μπορούν να οδηγήσουν σε σημαντικές διατροφικές ελλείψεις με τον αποκλεισμό τροφών, οι οποίες σύμφωνα με το τεστ μπορούν να προκαλέσουν τροφικές δυσανεξίες.
 Δρ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Δ. ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗΣ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΝΝΘΑ Η ΣΩΤΗΡΙΑ


Γιατί ο καρκίνος προτιμά τον μαστό από την καρδιά;

Αναδημοσίευση από Univadis®


Ο καρκίνος χτυπά ορισμένα όργανα- όπως το παχύ έντερο ή ο μαστός- πιο συχνά από άλλα.
Σε άρθρο που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Trends in Cancer, ερευνητές εικάζουν ότι η ευαισθησία σε ορισμένα όργανα μπορεί να οφείλεται στη φυσική επιλογή. Οι άνθρωποι μπορούν να εμφανίζουν όγκους σε μεγάλα ή διπλά όργανα πιο εύκολα σε σχέση με μικρά, ζωτικής σημασίας όργανα, όπως η καρδιά, επομένως τα μεγαλύτερα έχουν εξελίξει λιγότερους μηχανισμούς ώστε να προστατευτούν από καρκινικά κύτταρά.
Ο Frédéric Thomas, του Center for Ecological and Evolutionary Cancer Research στη Γαλλία, δήλωσε ότι τα όργανα που είναι πιο σημαντικά για την επιβίωση και την αναπαραγωγή του ανθρώπου, όπως η καρδιά, ο εγκέφαλος ή η μήτρα μπορεί ενδεχομένως να έχουν καλύτερη προστασία έναντι του καρκίνου. Δεν εννοεί πως αυτός είναι ο κύριος παράγοντας που εξηγεί τη διαφορά όσον αφορά την ευαισθησία των οργάνων στον καρκίνο, αλλά πως είναι παράγοντας που συμβάλλει.
Πολλοί ογκολόγοι έχουν εξηγήσει τη διαφορά εστιάζοντας είτε σε εξωτερικούς παράγοντες κινδύνου, όπως η ηλιακή ακτινοβολία, είτε σε εσωτερικούς όπως το πόσο συχνά τα κύτταρα διαιρούνται σε ένα όργανο.
Οι ερευνητές προτείνουν τώρα αυτή την εξελικτική θεωρία για να συμπληρώσουν την τρέχουσα θεωρία.
Η ερευνητική ομάδα υποδεικνύει ότι η φυσική επιλογή έχει ευνοήσει την ισχυρή αντικαρκινική προστασία για μικρά όργανα που είναι ζωτικής σημασίας για την επιβίωση και την αναπαραγωγή.
Όργανα που είναι μεγάλα ή σε ζεύγη θα μπορούσαν πιθανόν να συσσωρεύουν μεγαλύτερους αριθμούς όγκων χωρίς να υποστούν βλάβη, ενώ μικρά και σημαντικά όργανα όπως το πάγκρεας θα μπορούσαν εύκολα να τεθούν σε κίνδυνο με λίγους όγκους.
Επομένως, συνεχίζει η θεωρία, το πάγκρεας θα πρέπει να είναι καλύτερο στην προστασία έναντι του καρκίνου σε σύγκριση με όργανο όπως ο νεφρός, αν όλοι οι άλλοι παράγοντες είναι ίδιοι.
Η αντικαρκινική προστασία ποικίλλει από όργανο σε όργανο αλλά γενικά καθιστά ένα όργανο ανθεκτικό στη δημιουργία όγκων.
Οι ερευνητές επίσης συνιστούν οι βιολόγοι που ασχολούνται με τον καρκίνο να σκεφτούν τα όργανα ως εξειδικευμένα νησιά με τις δικές τους περιβαλλοντικές συνθήκες, όπου η επιβίωση των καρκινικών κυττάρων εξαρτάται από τη φιλοξενία του τοπικού περιβάλλοντος.
Ο ερευνητής σημειώνει ότι τα καρκινικά κύτταρα είναι ζωντανές μονάδες –δεν είναι δυνατό να μην επηρεάζονται από τις οικολογικές συνθήκες. Αυτό σημαίνει ότι ορισμένα όργανα είναι πιο ευνοϊκά σε κακοήθη διαταραχή.
Οι Thomas, Ujvari, και οι συνεργάτες τους εξετάζουν τώρα την υπόθεση. Μια ολοκληρωμένη ανάλυση απαιτεί να ληφθούν υπόψη όλοι οι συγχυτικοί παράγοντες.