ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ...

Η ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΜΑΣ …

Η έκδοση του Ηλεκτρονικού Ενημερωτικού Δελτίου (NEWSLETTER) του Μικροβιολογικού - Βιοχημικού Εργαστηρίου και Εθνικού Κέντρου Αναφοράς Μυκοβακτηριδίων, γίνεται με τη φιλοδοξία να αποτελέσει βήμα σύντομης και υπεύθυνης επικοινωνίας, ενημέρωσης και διαλόγου, σε επίκαιρα θέματα εργαστηριακής πρακτικής, στο χώρο του Νοσοκομείου μας .

Με στόχο την ενημέρωση για τεκμηριωμένες θέσεις και οδηγίες , βάσει των εφαρμοζόμενων εργαστηριακών διαδικασιών και μεθόδων και της σύγχρονης βιβλιογραφίας, την παρουσίαση και συζήτηση των θεμάτων ορθολογικής διαχείρισης των διατιθέμενων πόρων και των σύγχρονων μεθόδων εργαστηριακής διάγνωσης, αλλά και της παρουσίασης, για διευκόλυνση του έργου των κλινικών συναδέλφων, χρήσιμων επιδημιολογικών και στατιστικών στοιχείων, από τα δεδομένα του εργαστηρίου, το «Δελτίο» θα θεωρηθεί ότι έχει επιτύχει, όταν η έκφραση «… το γράφει και το NEWSLETTER του Εργαστηρίου…», θα αποτελεί την επιβεβαίωση της εγκυρότητας και της τεκμηριωμένης επιστημονικής γνώσης.

Στην θεματολογία του θα υπάρχει ως βασικό στοιχείο και το « Βήμα Διαλόγου » , με όλες τις υπηρεσίες και τους εργαζόμενους του Νοσοκομείου μας, για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών μας από το Εργαστήριο. Στόχος μας θα είναι να συμβάλει και ως πηγή πληροφόρησης για θέματα κοινού ενδιαφέροντος, όπως για την πρόληψη των λοιμώξεων, την υγιεινή και ασφάλεια, τη συνεργασία εργαστηρίου και κλινικής κτλ.

Ελπίζω ότι το ηλεκτρονικό αυτό ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ, που κυκλοφορεί με τη συμβολή όλων των εργαζόμενων στο εργαστήριο, τους οποίους συγχαίρω και ευχαριστώ, θα αποτελέσει για όλους μας ένα καθημερινό εργαλείο εργασίας και ενημέρωσης και καλούμε -όλους τους αποδεκτές- για τη δική σας συνεισφορά, με κείμενα και παρατηρήσεις, για την επιτυχία των στόχων έκδοσης του .

Δρ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Δ. ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗΣ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΝΝΘΑ Η ΣΩΤΗΡΙΑ

Παρασκευή, 19 Ιανουαρίου 2018

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΚΡΙΖΩΣΗΣ ΤΗΣ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗΣΑΠΟ ΤΟ , TBFACTS.ORG - Information about Tuberculosis, 2017

Μ. ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ ,ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΗ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ,
Ε.Δ.ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗΣ  ΣΥΝΤ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΜΥΚΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΩΝ ΓΝΝΘΑ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΡΙΖΩΣΗ ΤΗΣ  ΦΥΜΑΤΙΩΣΗΣ

ΣΤΟΧΟΙ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΥ 2016 - 2035
Το 2014, η Παγκόσμια Συνέλευση για την Υγεία ενέκρινε την «Παγκόσμια στρατηγική και τους στόχους για την πρόληψη, τη φροντίδα και τον έλεγχο της φυματίωσης μετά το 2015» του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ). Αυτή η εικοσαετής στρατηγική στοχεύει στον τερματισμό της παγκόσμιας επιδημίας της φυματίωσης και δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι καλείται ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΤΒ. Η λήξη της φυματίωσης ορίζεται ως ποσοστό επίπτωσης μικρότερο από 10 άτομα ανά 100.000 κατοίκους ανά έτος. Το ποσοστό επίπτωσης είναι ο αριθμός νέων περιπτώσεων ενεργού νόσου ΤΒ σε έναν πληθυσμό σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο.
ΟΙ ΚΥΡΙΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΤΒ ΕΙΝΑΙ:
• Να μειωθούν οι θάνατοι από φυματίωση κατά 95%
• Η μείωση των νέων περιπτώσεων φυματίωσης κατά 90% μεταξύ 2015 και 2035
• Να διασφαλιστεί ότι καμία οικογένεια δεν θα επιβαρύνεται με καταστροφικά έξοδα λόγω της φυματίωσης.
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗΣ 2016 - 2020
Σε αντίθεση με την Παγκόσμια Στρατηγική του ΠΟΥ, το Παγκόσμιο Σχέδιο που προέρχεται από τη Σύμπραξη Stop TB, καθορίζει τις ενέργειες και τους πόρους που απαιτούνται για τα πρώτα πέντε χρόνια ώστε να καταστεί δυνατή η πλήρης λήξη της παγκόσμιας επιδημίας της φυματίωσης μέχρι το 2030. Επιδιώκει να τερματίσει την εφησυχασμό που υπήρχε για τόσο πολύ καιρό και την πεποίθηση ότι μπορούμε, για παράδειγμα, να είμαστε ικανοποιημένοι με μικρές μεταβολές της παγκόσμιας επίπτωσης, ως μέτρο επιτυχίας. Το Παγκόσμιο Σχέδιο προτείνει έντονα ότι πρέπει να υπάρξει μια σημαντική αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν τη φροντίδα και την πρόληψη της φυματίωσης και παρέχει ένα σχέδιο για το τι πρέπει να γίνει. Το Παγκόσμιο Σχέδιο για την καταπολέμηση της φυματίωσης έχει τη δυνατότητα να επιτρέψει την επίτευξη των στόχων της Παγκόσμιας Στρατηγικής για την καταπολέμηση της φυματίωση εάν έχει πόρους να αντλήσει και εφαρμοσθεί πλήρως.
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗΣ
Το Παγκόσμιο Σχέδιο είναι μια προσπάθεια να τερματιστεί η μέχρι τώρα συνήθης προσέγγιση ως προς την καταπολέμηση της φυματίωσης και να αλλάξει αυτό που πιστεύεται από τους ανθρώπους ότι είναι εφικτό. Με την πάροδο των ετών έχουν αναπτυχθεί ποικίλα σχέδια και στόχοι και στην καλύτερη περίπτωση οι στόχοι έχουν επιτευχθεί μόνο εν μέρει. Το Παγκόσμιο Σχέδιο είναι μια προσπάθεια να αλλάξει αυτή η προσέγγιση. Για να γίνει πιστευτό ότι μπορεί να τερματιστεί η φυματίωση. Γιατί δεν υπάρχει λόγος να πεθαίνουν κάθε χρόνο από την φυματίωση ένα εκατομμύριο άνθρωποι.
ΣΤΟΧΟΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
Στην ουσία του, το Παγκόσμιο Σχέδιο αφορά στη βελτίωση της απόκτησης και της ποιότητας της ιατρικής θεραπείας για την φυματίωση. Υπάρχει τεράστιο περιθώριο για να βελτιωθεί αυτό. Έχουν τεθεί τρεις στόχοι και εκτιμάται ότι, εάν οι στόχοι αυτοί επιτευχθούν το αργότερο μέχρι το 2025, τότε θα επιτευχθεί ο στόχος για την καταπολέμηση της φυματίωσης. Συνεπώς, το Παγκόσμιο Σχέδιο συνιστά να επιτευχθούν οι στόχοι το συντομότερο δυνατόν, ιδανικά μέχρι το 2020 και το αργότερο έως το 2025.
ΣΤΟΧΟΣ 1
Προσεγγίστε το 90% όλων των ατόμων με φυματίωση και εφαρμόστε σε όλα αυτά την κατάλληλη θεραπεία. Επί του παρόντος, από τα εννέα εκατομμύρια άτομα που νοσούν κάθε χρόνο, περισσότερα από τρία εκατομμύρια δεν παρακολουθούνται από Εθνικά Προγράμματα Φυματίωσης. Μπορεί να μην λαμβάνουν σωστή διάγνωση ή θεραπεία για τη φυματίωση. Από αυτούς που λαμβάνουν θεραπεία το 86% έχουν επιτυχή ανάρρωση. Η θεραπεία θα μπορούσε να είναι θεραπεία πρώτης γραμμής, δεύτερης γραμμής ή προληπτική θεραπεία φυματίωσης.
Αυτό απαιτεί την έγκαιρη ανίχνευση και την άμεση θεραπεία του 90% των ατόμων με φυματίωση, συμπεριλαμβανομένων τόσο των ευαίσθητων στα φάρμακα όσο και των ανθεκτικών σε φάρμακα περιπτώσεων φυματίωσης. Απαιτεί επίσης την παροχή προληπτικής θεραπείας όσων το χρειάζονται από αυτό το 90%. Η προληπτική θεραπεία παρέχει θεραπεία σε άτομα με λανθάνουσα φυματίωση πριν προχωρήσει στην νόσο της φυματίωσης. Παραδείγματα ατόμων που την χρειάζονται είναι άνθρωποι που ζουν με τον ιό του HIV και άτομα που έρχονται σε επαφή με ασθενείς με φυματίωση.
Με τη βελτίωση των ποσοστών διάγνωσης και θεραπείας των ατόμων, οι χώρες μπορούν να μειώσουν την εξάπλωση της νόσου και να μειώσουν τη συχνότητα εμφάνισης.
ΣΤΟΧΟΣ 2
Στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας προσεγγίστε τουλάχιστον το 90% των βασικών πληθυσμών οι οποίοι είναι οι πλέον ευάλωτοι πληθυσμοί και διατρέχουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο. Οι ευάλωτοι πληθυσμοί που βρίσκονται σε κίνδυνο, ποικίλλουν ανάλογα με τη χώρα. Αλλά σε όλες τις περιπτώσεις, οι βασικοί πληθυσμοί αυτοί διαφεύγουν συχνότερα από τα συστήματα υγείας. Συχνά αυτοί οι πληθυσμοί δεν είναι σε θέση να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας ή να υποστούν ιδιαίτερα δυσμενείς συνέπειες ως αποτέλεσμα της φυματίωσης (κόστος, τήρηση προγράμματος θεραπείας κλπ). Ο σκοπός του στόχου 2 είναι επίσης να παρέχει θεραπεία και φροντίδα μέσω προσιτών προγραμμάτων που προστατεύουν τους ασθενείς και τις οικογένειές τους από τις συχνά καταστροφικές δαπάνες που συνδέονται με την φυματίωση.
Το Παγκόσμιο Σχέδιο συνιστά σε κάθε Εθνικό Πρόγραμμα Φυματίωσης να συνεργαστεί με τις κοινότητες που πλήττονται από φυματίωση για να καθορίσει τους βασικούς πληθυσμούς της, να σχεδιάσει και να εφαρμόσει τις κατάλληλες υπηρεσίες και να μετρήσει την πρόοδο προς την κατεύθυνση της προσέγγισης αυτών των πληθυσμών.
ΣΤΟΧΟΣ 3
Επίτευξη επιτυχίας θεραπείας τουλάχιστον για το 90% όλων των ατόμων που διαγνώστηκαν με φυματίωση μέσω οικονομικά προσιτών υπηρεσιών θεραπείας. Πρέπει να παρέχεται η σωστή θεραπεία μαζί με την τήρησή της και την κοινωνική στήριξη. Τουλάχιστον 480.000 άνθρωποι αναπτύσσουν TB ανθεκτική σε φάρμακα (MDR TB κλπ) κάθε χρόνο και λιγότερο από το 20% αυτών λαμβάνουν κατάλληλη θεραπεία. Ως αποτέλεσμα, μόνο οι μισοί περίπου από εκείνους που νοσούν με φυματίωση έχουν τη δυνατότητα να θεραπευτούν. Επίσης, όταν νοσήσουν, έχουν τη δυνατότητα να μεταδώσουν τη φυματίωση και να συνεχίσουν έτσι την παγκόσμια επιδημία.
Ο στόχος 3 στοχεύει στη διασφάλιση της ποιοτικής θεραπείας, υποστήριξης και παρακολούθησης που απαιτούνται για την επίτευξη τουλάχιστον ποσοστού επιτυχίας θεραπείας κατά 90% μεταξύ των ατόμων που αναγνωρίζονται ότι χρειάζονται θεραπεία. Αυτό περιλαμβάνει θεραπεία για ευαίσθητη σε φάρμακα TB, ανθεκτική σε φάρμακα TB ή προληπτική θεραπεία φυματίωσης.
ΜΙΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗΣ ΑΛΛΑΓΗ
Ξεκινώντας από το Παγκόσμιο Σχέδιο για την καταπολέμηση της φυματίωσης 2001-2005, υπήρξαν τουλάχιστον άλλα τρία παγκόσμια σχέδια που απέτυχαν να προσεγγίσουν και να θεραπεύσουν αρκετά άτομα με φυματίωση για να επιτύχουν το σχέδιο. Συχνά, όταν φτάνει η ημερομηνία στόχου, στο υπάρχον συνολικό σχέδιο δίνεται μια νέα ημερομηνία στόχου, ένα νέο όνομα και πολύ παρόμοια προσέγγιση χρησιμοποιείται και με το νέο σχέδιο.
ΓΙΑΤΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ;
Αυτό το σχέδιο θα μπορούσε να είναι πιο επιτυχημένο, επειδή θα αντιμετωπίζονται με θεραπεία περισσότεροι άνθρωποι. Θα μπορούσε να υπάρξει περισσότερη δέσμευση όσον αφορά τη θεραπεία περισσότερων ατόμων με φυματίωση, για να σταματήσουν να γίνονται μεταδοτικοί νωρίτερα και, ως εκ τούτου, να αποτραπεί η μετάδοση σε τόσους άλλους ανθρώπους.
Περισσότεροι άνθρωποι θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν επιτυχώς επειδή αναπτύσσονται βραχύτερα θεραπευτικά σχέδια, τα οποία είναι πιο εύκολο να τηρηθούν. Νέες εξετάσεις για τη φυματίωση βρίσκονται σε εξέλιξη, καθώς και νέα φάρμακα για την φυματίωση. Είναι ευκολότερο να βρεθούν και να εξετασθούν οι άνθρωποι στις χώρες με υψηλό φόρτο φυματίωσης. Όλα αυτά τα πράγματα θα βοηθήσουν στην αποφυγή της θνησιμότητας από τη φυματίωση.
Τέλος, υπάρχει το παράδειγμα του HIV.  Έχει φανεί πώς μπορεί να παρέχεται θεραπεία HIV με εξειδικευμένα φάρμακα και να αποτρέπεται το ενδεχόμενο να πεθαίνουν οι άνθρωποι. Γιατί δεν συμβαίνει το ίδιο με τη φυματίωση; Μπορεί η κοινότητα της φυματίωσης να καταβάλει προσπάθεια και να παρέχει τα χρήματα και άλλους πόρους για να κάνει το ίδιο; Γιατί όχι; Είναι προτιμότερο να συνεχίσουν να πεθαίνουν εκατομμύρια άνθρωποι από ΤΒ κάθε χρόνο χωρίς λόγο;

References


“Global strategy and targets for tuberculosis prevention, care and control after 2015”, WHO, Geneva, 2015, http://www.who.int/tb/post2015_strategy/en/

ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ ΜΕ ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΑ ΑΝΤΙΦΥΜΑΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑΑΠΟ ΤΟ , TBFACTS.ORG - Information about Tuberculosis, 2017

Μ. ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ ,ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΗ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ,
Ε.Δ.ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗΣ  ΣΥΝΤ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΜΥΚΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΩΝ ΓΝΝΘΑ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»

ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ ΜΕ ΕΠΙΚΤΗΤΗ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ
ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΑ ΦΑΡΜΑΚΑ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ
Ένα άτομο με ενεργό νόσο ΤΒ έχει ανθεκτική στα φάρμακα ΤΒ εάν τα μυκοβακτηρίδια της φυματίωσης από τα οποία έχει προσβληθεί το άτομο δεν θα ανταποκριθούν και, κατά συνέπεια, θα είναι ανθεκτικά σε τουλάχιστον ένα από τα κύρια φάρμακα κατά της ΤΒ.
Η ευαίσθητη στα φάρμακα TB είναι το αντίθετο της ανθεκτικής στα φάρμακα ΤΒ. Εάν κάποιος μολυνθεί με μυκοβακτηρίδια της φυματίωσης που είναι πλήρως ευαίσθητα, αυτό σημαίνει ότι όλα τα φάρμακα κατά της φυματίωσης θα είναι αποτελεσματικά εφόσον ληφθούν σωστά. Εξακολουθεί να σημαίνει ότι πολλά φάρμακα πρέπει να ληφθούν από κοινού για να παρέχουν αποτελεσματική θεραπεία κατά της φυματίωσης.
Η δοκιμή ευαισθησίας στα αντιφυματικά φάρμακα είναι ότι θα διαπιστωθεί ποια φάρμακα θα είναι αποτελεσματικά έναντι βακτηρίων του MTB Complex.

ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ΣΤΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΤΒ - ΠΩΣ ΜΟΛΥΝΕΤΑΙ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ
Υπάρχουν δύο τρόποι με τους οποίους οι άνθρωποι μολύνονται από την ανθεκτική στα φάρμακα ΤΒ.
• Πρώτον, οι άνθρωποι αποκτούν TB ανθεκτική στα φάρμακα όταν η θεραπεία της φυματίωσής τους είναι ανεπαρκής. Αυτό μπορεί να οφείλεται σε διάφορους λόγους, συμπεριλαμβανομένου του γεγονότος ότι οι ασθενείς αποτυγχάνουν να τηρήσουν τα σωστά θεραπευτικά σχήματα για την ΤΒ. Μπορεί επίσης να οφείλεται στο ότι έχουν συνταγογραφηθεί λάθος φάρμακα για την ΤΒ ή ότι δεν χρησιμοποιούνται πρότυπα φάρμακα για τη θεραπεία της ΤΒ.
• Δεύτερον, η μεταδιδόμενη ή πρωτογενώς ανθεκτική στα φάρμακα TB, προκύπτει από την άμεση μετάδοσή της από το ένα άτομο στο άλλο. Η εμφάνιση και η πρόληψη της πρωταρχικά ανθεκτικής στα φάρμακα TB έχει αγνοηθεί σε μεγάλο βαθμό κατά την διάρκεια της ανάπτυξης παγκόσμιων προγραμμάτων για την καταπολέμηση της ΤΒ. Πιστευόταν ότι η αύξηση των περιπτώσεων της ανθεκτικής στα φάρμακα ΤΒ προέκυψε περισσότερο από την ανεπαρκή θεραπεία της δηλαδή οφειλόταν περισσότερο στην επίκτητα ανθεκτική στα φάρμακα ΤΒ.
Νέα εργαλεία επέτρεψαν στους ερευνητές να διερευνήσουν περαιτέρω το θέμα αυτό. Έχουν διαπιστώσει ότι η πρωτογενής αντοχή παίζει πολύ μεγαλύτερο ρόλο στην εξάπλωση της ανθεκτικής στα φάρμακα ΤΒ από ό, τι είχε προηγουμένως θεωρηθεί. Οι καλύτερες εκτιμήσεις των ερευνητών είναι ότι παγκοσμίως τουλάχιστον 75% έως 80% της ανθεκτικής στα φάρμακα ΤΒ μεταδίδεται κυρίως, σε αντίθεση με την απόκτηση κατά τη διάρκεια της θεραπείας. Έτσι, το να κάνουμε απλά μια καλύτερη δουλειά για τη θεραπεία της ευαίσθητης στα φάρμακα ΤΒ δεν επαρκεί πλέον για τον έλεγχο της ΤΒ με αντοχή στα φάρμακα. Για τον έλεγχο της ανθεκτικής στα φάρμακα ΤΒ, πρέπει να γίνει έγκαιρη διάγνωση και να εφαρμοστεί ειδική θεραπεία.

ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΚΥΡΙΟΙ ΤΥΠΟΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΩΝ ΣΤΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΤΒ
Υπάρχουν δύο κύριοι τύποι ανθεκτικών στα φάρμακα TB, η MDR-TB και η XDR-TB.
Η MDR TB (ΤΒ με αντοχή σε πολλά φάρμακα) είναι το όνομα που δίνεται στην ΤΒ όταν τα μυκοβακτηρίδια που την προκαλούν είναι ανθεκτικά τουλάχιστον στην ισονιαζίδη και την ριφαμπικίνη, δύο από τα πιο αποτελεσματικά φάρμακα για τη φυματίωση.
Τον Μάιο του 2016 ο ΠΟΥ εξέδωσε οδηγίες ότι άτομα με TB ανθεκτική στη ριφαμπικίνη, με ή χωρίς αντοχή σε άλλα φάρμακα, θα πρέπει να υποβάλλονται σε αγωγή με θεραπευτικό σχήμα MDR-TB. Αυτή η ομάδα ασθενών (στην πραγματικότητα μια διευρυμένη ομάδα MDR-TB) αναφέρεται μερικές φορές ως MDR / RR-TB) .
Όταν ένα άτομο έχει περιγραφεί ότι έχει MDR-TB, δεν είναι σαφές το εάν μπορεί επίσης να είναι ανθεκτικό και σε άλλα φάρμακα. Έτσι, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει αρχίσει να αναφέρεται σε «ανεπίπλεκτη MDR-TB». Αυτή είναι η TB η οποία είναι ανθεκτική στην ισονιαζίδη και την ριφαμπικίνη (καθιστώντας την MDR TB), αλλά είναι γνωστό ότι τα μυκοβακτηρίδια δεν είναι ανθεκτικά σε οποιοδήποτε από τα φάρμακα της δεύτερης γραμμής για την ΤΒ.
Ως XDR-TB (TB εκτεταμένα ανθεκτική σε φάρμακα) ορίζονται τα στελέχη που είναι ανθεκτικά τουλάχιστον στην ριφαμπικίνη και την ισονιαζίδη. Αυτό ισχύει για στελέχη που είναι επιπλέον ανθεκτικά σε μια από τις φθοριοκινολόνες, καθώς επίσης και σε τουλάχιστον ένα από τις δεύτερης σειράς ενέσιμα φαρμάκα για την ΤΒ, αμικασίνη, καναμυκίνη ή καπρεομυκίνη.
Η MDR-TB και η XDR-TB δεν ανταποκρίνονται στους τυπικούς έξι μήνες θεραπείας της ΤΒ με φάρμακα «πρώτης γραμμής» κατά της ΤΒ. Η θεραπεία για αυτές μπορεί συχνά να διαρκέσει δύο χρόνια ή περισσότερο και απαιτεί θεραπεία με άλλα φάρμακα που είναι λιγότερο ισχυρά, πιο τοξικά και πολύ πιο ακριβά. Ωστόσο, τώρα αρχίζουν να υπάρχουν κάποια βραχύτερα θεραπευτικά σχήματα για τη θεραπεία της ανθεκτικής στα φάρμακα ΤΒ, βάσει ενός θεραπευτικού σχήματος στο Μπανγκλαντές.

ΠΟΙΟΙ ΑΛΛΟΙ ΤΥΠΟΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΩΝ ΣΕ ΦΑΡΜΑΚΑ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗΣ ΥΠΑΡΧΟΥΝ
Έχει επίσης ανιχνευθεί ένας τρίτος τύπος ανθεκτικής στα φάρμακα TB, που αναφέρεται σε διάφορες περιπτώσεις ως πλήρως ανθεκτική στα φάρμακα TB, XXDR-TB ή TDR-TB. Μερικές φορές αναφέρεται επίσης ως ακραία ανθεκτική σε φάρμακα TB. Είναι εξαιρετικά δύσκολο, αν και όχι πάντα εντελώς αδύνατο να αντιμετωπιστεί.

ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΗΣ ΣΤΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΤΒ
Σε παγκόσμιο επίπεδο υπάρχει πολύ περιορισμένη ικανότητα ταχείας διάγνωσης της ανθεκτικής στα φάρμακα ΤΒ. Ορισμένες νέες εξετάσεις για την TB καθίστανται διαθέσιμες, όπως η εξέταση Genexpert TB και η εξέταση TrueNat. Εντούτοις, ο ουσιαστικός έλεγχος εξακολουθεί να είναι πρακτικά ανύπαρκτος στις περιοχές με το υψηλότερο φορτίο φυματίωσης. Για να ξεπεραστούν τα προβλήματα από την ΤΒ με αντοχή στα φάρμακα, χρειάζεται να αναπτυχθούν ουσιαστικά τεστ ευαισθησίας στα φάρμακα και η εκτεταμένη εφαρμογή τους σε προσιτό κόστος.

Major source for drug resistant TB
Global Tuberculosis Control 2017, WHO, Geneva, 2017 www.who.int/tb/publications/global_report/en/

References

1. “Drug resistance” National Cancer Institute, http://www.cancer.gov 
2.“WHO treatment guidelines for drug resistant tuberculosis (2016 update)”, WHO, Geneva, 2016, 
3.“Extensively drug-resistant tuberculosis (XDR-TB): recommendations for prevention and control”,
Weekly epidemiological record, WHO, Geneva, 2006, 81 www.who.int/
4. Velayati, Ali “Emergence of New Forms of Totally Drug Resistant Tuberculosis Bacilli”, Chest, Vol 136, August 2009, no. 2 420-425 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
5. Migliori, G “125 years after Robert Koch’s discovery of the tubercle bacillus: the new XDR-TB threat.
Is “science” enough to tackle the epidemic?”, European Respiratory Journal, March 1 2007
6. “Global Tuberculosis Report 2017”, WHO, Geneva, 2016  www.who.int/tb/publications/global_report/en
7. DeCapua, J “MSF: Alarming scope of drug resistant TB”, Voice of America, March, 2012  www.voanews.com
8.Velayati, Ali “Emergence of New Forms of Totally Drug Resistant Tuberculosis Bacilli”, Chest, Vol 136,  August 2009, no. 2 420-425 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
9. Migliori, G “125 years after Robert Koch’s discovery of the tubercle bacillus: the new XDR-TB threat.
 Is “science” enough to tackle the epidemic?”, European Respiratory Journal, March 1 2007  http://erj.ersjournals.com
10. “Global Tuberculosis Report 2017”, WHO, Geneva, 2017  www.who.int/tb/publications/global_report/
11. Hoffner, S. “Unexpected high levels of multidrug-resistant tuberculosis present new challenges for
 tuberculosis control”, The Lancet, 30 August 2012  www.thelancet.com/journals/lancet/article
12. Keshavjee, S., Farmer, P.E. “Time to put boots on the ground: making universal access to MDR-TB
 treatment a reality”, Int J Tuberc Lung Dis, 14(10), October 2010, 1222-1225 http://www.ingentaconnect.com
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...

Κάντε «κλικ» στον τίτλο για να εμφανιστεί το πλήρες κείμενο... η επιλέξτε από το οριζόντιο μενού κατηγορία αναρτήσεων

=========================================================================