ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...

Κάντε «κλικ» στον τίτλο για να εμφανιστεί το πλήρες κείμενο... η επιλέξτε από το οριζόντιο μενού κατηγορία αναρτήσεων

=========================================================================

ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ...

Η ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΜΑΣ …

Η έκδοση του Ηλεκτρονικού Ενημερωτικού Δελτίου (NEWSLETTER) του Μικροβιολογικού - Βιοχημικού Εργαστηρίου και Εθνικού Κέντρου Αναφοράς Μυκοβακτηριδίων, γίνεται με τη φιλοδοξία να αποτελέσει βήμα σύντομης και υπεύθυνης επικοινωνίας, ενημέρωσης και διαλόγου, σε επίκαιρα θέματα εργαστηριακής πρακτικής, στο χώρο του Νοσοκομείου μας .

Με στόχο την ενημέρωση για τεκμηριωμένες θέσεις και οδηγίες , βάσει των εφαρμοζόμενων εργαστηριακών διαδικασιών και μεθόδων και της σύγχρονης βιβλιογραφίας, την παρουσίαση και συζήτηση των θεμάτων ορθολογικής διαχείρισης των διατιθέμενων πόρων και των σύγχρονων μεθόδων εργαστηριακής διάγνωσης, αλλά και της παρουσίασης, για διευκόλυνση του έργου των κλινικών συναδέλφων, χρήσιμων επιδημιολογικών και στατιστικών στοιχείων, από τα δεδομένα του εργαστηρίου, το «Δελτίο» θα θεωρηθεί ότι έχει επιτύχει, όταν η έκφραση «… το γράφει και το NEWSLETTER του Εργαστηρίου…», θα αποτελεί την επιβεβαίωση της εγκυρότητας και της τεκμηριωμένης επιστημονικής γνώσης.

Στην θεματολογία του θα υπάρχει ως βασικό στοιχείο και το « Βήμα Διαλόγου » , με όλες τις υπηρεσίες και τους εργαζόμενους του Νοσοκομείου μας, για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών μας από το Εργαστήριο. Στόχος μας θα είναι να συμβάλει και ως πηγή πληροφόρησης για θέματα κοινού ενδιαφέροντος, όπως για την πρόληψη των λοιμώξεων, την υγιεινή και ασφάλεια, τη συνεργασία εργαστηρίου και κλινικής κτλ.

Ελπίζω ότι το ηλεκτρονικό αυτό ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ, που κυκλοφορεί με τη συμβολή όλων των εργαζόμενων στο εργαστήριο, τους οποίους συγχαίρω και ευχαριστώ, θα αποτελέσει για όλους μας ένα καθημερινό εργαλείο εργασίας και ενημέρωσης και καλούμε -όλους τους αποδεκτές- για τη δική σας συνεισφορά, με κείμενα και παρατηρήσεις, για την επιτυχία των στόχων έκδοσης του .

Δρ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Δ. ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗΣ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΝΝΘΑ Η ΣΩΤΗΡΙΑ

Δευτέρα, 13 Φεβρουαρίου 2017

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ EUPHEM 2017To Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Λοιμωδών Νοσημάτων (EuropeanCenterforDiseasePreventionandControl (ECDC) – EuropeanPublicHealthMicrobiology (EUPHEM) σε συνεργασία με την Ελληνική ομάδα EUPHEM

*EUPHEMconsortium:Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας (ΕΣΔΥ), Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕΕΛ.ΠΝΟ), Ελληνικό Ινστιτούτο Pasteur,  Ερευνητικό Εργαστήριο Μυκητολογίας, Εργαστήριο Μικροβιολογίας, Ιατρική Σχολή, Ε.Κ.Π.Α, Μικροβιολογικό Εργαστήριο- Εθνικό Κέντρο Αναφοράς Μυκοβακτηριδίων, ΓΝΝΘΑ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ».  


ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Θέση εξειδίκευσης στο γνωστικό πεδίο της Μικροβιολογίας της Δημόσιας Υγείας (PublicHealthMicrobiology-PHM), διάρκειας 2 ΕΤΩΝ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (Σεπτέμβριος 2017-Αύγουστος  2019).Το πρόγραμμα (σύμφωνα με την οδηγία του ECDCEUPHEM scientific Guide 2012) απευθύνεται σε ιατρούς βιοπαθολόγους, βιολόγους, μοριακούς βιολόγους, κτηνιάτρους, καθώς και πτυχιούχους συναφών βιοϊατρικών επιστημών.

Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να: 
1.       Κατέχει μόνιμη ή αορίστου χρόνου σχέση εργασίας στο Τομέα της Υγείας (και έχει την δυνατότητα  2ετούς  επιστημονικής άδειας από την εργασία του/της)
2.       Να έχει  τουλάχιστον 3ετή προϋπηρεσία σε εργαστήριο (προηγούμενη εμπειρία  στο αντικείμενο της εργαστηριακής Δημόσιας Υγείας θα αξιολογηθεί ως επιπλέον προσόν)
3.       Μεταπτυχιακές σπουδές σε επίπεδο Διδακτορικού Διπλώματος (PhD). (Μεταπτυχιακό MSc στην Δημόσια Υγεία θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν).
4.       Να κατέχει άριστα την Αγγλική γλώσσα
5.       Να έχει συγγραφική εμπειρία ελληνικών και ξενόγλωσσων παρουσιάσεων και επιστημονικών άρθρων.
 Οι υποψήφιοι θα επιλεγούν με βάση τα παραπάνω κριτήρια όπως ισχύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και με βάση συνέντευξη σε εξουσιοδοτημένη επιστημονική επιτροπή, της οποίας τα πορίσματα θα κατατεθούν στο ECDC για την τελική επιλογή του υποψηφίου. Το όνομα του/της επιτυχούς υποψηφίου/ας  θα ανακοινωθεί στο διαδίκτυο στους αντίστοιχους ιστοτόπους (ΕΣΔΥ,ΚΕΕΛΠΝΟ, ΕΚΠΑ, ΕΙ Παστέρ, ΣΩΤΗΡΙΑ και ECDC). 
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις gtzanakaki@esdy.edu.gr, avatopoulos@esdy.edu.gr, tryfinopoulou@keelpno.gr μέχρι τις  10 ΜΑΡΤΙΟΥ  2017.

Απαραίτητα δικαιολογητικά
·         Λεπτομερές βιογραφικό σημείωμα (πρότυπο στην Αγγλική  γλώσσα στον ιστοτόποhttp://europass.cedefop.europa.eu
·         Επιστολή (letter of motivation) υποψηφίου όπου θα τεκμηριώνει το ενδιαφέρον του για τη Μικροβιολογία Δημόσιας Υγείας
·         Να πληρούνται τα κριτήρια επιλεξιμότητας (τυπικά & ουσιαστικά) όπως ορίζονται στον ιστοτόπο: http://www.ecdc.europa.eu/en/activities/training_activities/EUPHEM/Pages/index.aspx

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα: http://www.ecdc.europa.eu/en/activities/training_activities/EUPHEM/Pages/index.aspx

Τετάρτη, 8 Φεβρουαρίου 2017

ΤΑΧΕΙΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΠΟΛΥΜΥΞΙΝΕΣ ΑΠΟ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΝΤΕΡΟΒΑΚΤΗΡΙΑΚΩΝΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ,ΕΙΔ. ΙΑΤΡΟΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ
ΜΩΡΑΙΤΟΥ ΕΛΕΝΗ , ΙΑΤΡΟΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ , ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΕΣΥ
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΝΝΘΑ « Η ΣΩΤΗΡΙΑ» 

Μεταξύ των κλινικά πιο σημαντικών πολυανθεκτικών βακτηρίων είναι τα εντεροβακτηριακά που παράγουν καρβαπενεμάσες. Επειδή αυτά τα βακτήρια συνήθως παραμένουν ευαίσθητα στις πολυμιξίνες (A, B, C, D, E), μια παλιά κατηγορία αντιβιοτικών σχεδόν εγκαταλειμμένη την δεκαετία του 70 λόγω της δυνητικής τοξικότητάς τους, το ενδιαφέρον γι' αυτές (κυρίως για την κολιστίνη και την πολυμυξίνη Β) έχει ανανεωθεί παγκοσμίως. Ωστόσο η αυξημένη χρήση της κολιστίνης εξηγεί γιατί η επίκτητη αντοχή σε αυτήν μπορεί τώρα πια να προστεθεί στα χαρακτηριστικά γνωρίσματα των ανθεκτικών στις καρβαπενέμες εντεροβακτηριακών.

Η τυποποιημένη μέθοδος αναφοράς για τον προσδιορισμό της ευαισθησίας στις πολυμυξίνες είναι η μικροαραίωση σε ζωμό, η οποία απαιτεί σχολαστική προσοχή και είναι χρονοβόρος στην διεξαγωγή της (24 ώρες). Άλλες μέθοδοι για τον προσδιορισμό της ευαισθησίας στις πολυμυξίνες (μέθοδος διάχυσης με δίσκους και Ε-test) έχουν προταθεί και παρέχουν επίσης αποτελέσματα σε 18-24 ώρες. Λόγω της πτωχής διάχυσης των μορίων της πολυμυξίνης στο άγαρ, το ποσοστό της ψευδούς ευαισθησίας είναι υψηλό (μέχρι 32%).

Πρόσφατα, αναφέρθηκε στη βιβλιογραφία ένα τεστ (rapid polymyxin NP test) το οποίο ανιχνεύει την βακτηριακή ανάπτυξη παρουσία μιας καθορισμένης συγκέντρωσης της πολυμυξίνης. Η ανίχνευση του πολλαπλασιασμού των βακτηρίων βασίζεται στο μεταβολισμό των υδατανθράκων,  που έχει σαν αποτέλεσμα σχηματισμό όξινων μεταβολιτών, το οποίο μεταφράζεται σαν αλλαγή του χρώματος ενός δείκτη pH.

Αυτό το νέο τεστ είναι φτηνό, εύκολο στην διεξαγωγή του, ευαίσθητο, ειδικό και μπορεί να ολοκληρωθεί μέσα σε λιγότερο από δυο ώρες. Η ευαισθησία και η ειδικότητά του ήταν 99.3% και 95.4% αντίστοιχα, συγκρινόμενα με την πρότυπη μέθοδο μικροαραιώσεων σε ζωμό, προσδίδοντάς του την ιδιότητα μιας δυνητικά χρήσιμης κλινικής τεχνικής.

RAPID POLYMYXIN NP TEST
 

Το rapid polymyxin NP test ανιχνεύει στελέχη ανθεκτικά ή ευαίσθητα στην πολυμυξίνη από κάθε εντεροβακτηριακό είδος ανεξάρτητα του μοριακού μηχανισμού αντοχής σε αυτήν. Αυτό το τεστ προσφέρει τη δυνατότητα ανίχνευσης της αντίστασης στην κολιστίνη από βακτηριακά καλλιεργήματα ύποπτων δειγμάτων ή από εκλεκτικά θρεπτικά υλικά πριν ακόμη βγουν τα αποτελέσματα ευαισθησίας στα αντιβιοτικά. Τα αποτελέσματα είναι διαθέσιμα τουλάχιστον 16 ώρες νωρίτερα με αυτό το τεστ από ό,τι με τη πρότυπη μέθοδο μικροαραιώσεων σε ζωμό. Το τεστ αυτό είναι τόσο αξιόπιστο όσο η πρότυπη τεχνική με τις αραιώσεις και επιπρόσθετα πολύ λιγότερο "δυσκίνητο" όπως επίσης δεν βασίζεται στη διάχυση των μεγάλων μορίων της πολυμυξίνης στο άγαρ (όπως το E-test και η μέθοδος διάχυσης σε δίσκους) και γι' αυτόν τον λόγο προλαμβάνει αποτελέσματα ψευδούς ευαισθησίας.

Το rapid polymyxin NP test μπορεί να εφαρμοστεί σε καλλιέργειες βακτηρίων που έχουν αναπτυχτεί σε θρεπτικά υλικά όπως το Mueller-Hinton, το αιματούχο άγαρ και το σοκολατόχρωμο άγαρ. Παρεκκλίσεις στα αποτελέσματα του τεστ μπορεί να παρατηρηθούν σε αποικίες που έχουν αναπτυχτεί σε οξινοποιημένα καλλιεργητικά θρεπτικά υλικά όπως το Mac Conkey άγαρ. Το τεστ δίνει τα βέλτιστα αποτελέσματά του σε αυτήν ακριβώς τη μορφή: εάν αλλάξουν οι συνθήκες εφαρμογής του (πχ αλλαγή στον δείκτη του pH, της πυκνότητας του εναιωρήματος, των συγκεντρώσεων της γλυκόζης και του δείκτη του pH, της δημιουργίας του διαλύματος του βακτηρίου από μη κατάλληλο θρεπτικό υλικό, ή τη χρησιμοποίηση άλλων δίσκων) θα δώσει λιγότερο ικανοποιητικά και αξιόπιστα αποτελέσματα.

Πιστεύεται ότι το rapid polymyxin NP test μπορεί να είναι χρήσιμο ως πρωταρχικό screening για την αντοχή στην πολυμυξίνη γιατί η χρήση των μοριακών τεχνικών δεν μπορεί να προβλέψει και να αποκαλύψει όλους τους μηχανισμούς αντοχής σε αυτήν. Όντως η αντίσταση των εντεροβακτηριακών στην πολυμυξίνη μπορεί να αφορά πολλούς μηχανισμούς που δεν σχετίζονται μεταξύ τους, κάποιοι από αυτούς είναι γνωστοί (ελλείψεις σε πρωτεΐνες της εξωτερικής μεμβράνης, δομική μεταλλαγή των λιποπολυσακχαριτών, μηχανισμοί εκροής του αντιβιοτικού) κάποιοι άλλοι είναι ακόμη άγνωστοι.Το rapid polymyxin NP test παραθέτει ως αποτέλεσμα μια αλλαγή στο χρώμα από πορτοκαλί σε κίτρινο η οποία είναι φανερά εμφανής για ανθεκτικούς οργανισμούς όμως  απαιτείται περισσότερη επαγρύπνηση από τους εργαστηριακούς όταν εξετάζουν μικροοργανισμούς με χαμηλού επιπέδου αντοχή. Γι' αυτό μελέτες μεγαλύτερης κλίμακας σε διάφορα εργαστήρια απαιτούνται για να εκτιμηθεί πλήρως η αξιοπιστία της διεξαγωγής του rapid polymyxin NP test

Δεν αξιολογήθηκε το rapid polymyxin NP test σε είδη βακτηρίων με μεταβολικά μονοπάτια που διαφέρουν από αυτά των εντεροβακτηριακών. Έτσι περαιτέρω δουλειά απαιτείται για να επιτευχθεί η χρησιμοποίηση του rapid polymyxin NP test και για την ανίχνευση της ανθεκτικής στην κολιστίνη Pseudomonas aeruginosa και του Acinetobacter baumannii, τα οποία έχουν διαφορετικά μεταβολικά μονοπάτια.

Το rapid polymyxin NP test μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να προσδιορίσει ευαισθησία ή αντοχή στις πολυμυξίνες σε χώρες που αντιμετωπίζουν ενδημική εξάπλωση στελεχών που παράγουν καρβαπενεμάσες και γι' αυτές που οι πολυμυξίνες είναι το έσχατο αντιβιοτικό. Το τεστ μπορεί επίσης να ταυτοποίησει γρήγορα και άμεσα φορείς ανθεκτικών στην κολιστίνη στελεχών οδηγώντας σε επιτέλεση επιπρόσθετων μέτρων υγιεινής τα οποία θα περιορίσουν την εξάπλωση τέτοιων στελεχών. Αυτό το τεστ μπορεί τέλος να οδηγήσει στην δημιουργία καινούργιων ουσιών παρόμοιων με την πολυμυξίνη, με τη συμμετοχή των ασθενών αυτών σε κλινικές μελέτες.

Nordmann P, Jayol Α, Poirel L. 2016.  Rapid Detection of Polymyxin Resistance in Enterobacteriaceae Emerging Infectious Diseases 22(6): 1038-43
 


 

ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΠΟΧΙΚΗΣ ΓΡΙΠΗΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ- ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
 

Σύμφωνα με την εργατική νομοθεσία, βασική υποχρέωση των εργοδοτών (N. 3850/2010- «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων») αποτελεί η λήψη κάθε μέτρου που απαιτείται ώστε να εξασφαλίζονται οι εργαζόμενοι και οι τρίτοι, που τυχόν παρευρίσκονται στους χώρους εργασίας, από κάθε κίνδυνο που μπορεί να απειλήσει την υγεία τους.

Στο πλαίσιο αυτό, υποχρέωση των εργοδοτών αποτελεί και η λήψη των κατάλληλων μέτρων πρόληψης της διάδοσης της εποχικής γρίπης στους χώρους εργασίας και η εφαρμογή των διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας που αφορούν ιδίως την προστασία της υγείας των εργαζομένων [ενημέρωση των εργαζομένων, λήψη των κατάλληλων μέτρων πρόληψης των κινδύνων και διάθεση των απαραίτητων υλικών και μέσων για το σκοπό αυτό, μέριμνα για εμβολιασμό των εργαζομένων όταν απαιτείται, μέριμνα για καλό αερισμό των χώρων εργασίας, κ.α. (N. 3850/2010- «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων», Π.Δ. 186/95 – «Προστασία των εργαζομένων από κινδύνους που διατρέχουν λόγω της έκθεσής τους σε βιολογικούς παράγοντες κατά την εργασία ….»)].

Στη συνέχεια παρατίθενται σύντομες πληροφορίες σχετικά με τα συμπτώματα της γρίπης, τον τρόπο μετάδοσης του ιού και τις βασικές υποχρεώσεις των εργοδοτών και των εργαζομένων.
Συμπτώματα της εποχικής γρίπης
Τα συμπτώματα της γρίπης περιλαμβάνουν αιφνίδια έναρξη με υψηλό πυρετό, βήχα, καταρροή, φαρυγγαλγία, κεφαλαλγία, μυαλγίες και συχνά έντονη καταβολή. Τα παιδιά μπορεί να παρουσιάσουν και συμπτώματα από το γαστρεντερικό, όπως ναυτία, εμετούς, διάρροια, ενώ στους ενήλικες τα συμπτώματα αυτά είναι σπάνια. Τα συμπτώματα διαρκούν 2–7 ημέρες, ο βήχας όμως μπορεί να επιμείνει για αρκετό χρονικό διάστημα. Οι περισσότεροι ασθενείς αναρρώνουν πλήρως μέσα σε 1–2 εβδομάδες.

Μετάδοση του ιού της γρίπης
Η γρίπη μεταδίδεται από άτομο σε άτομο μέσω των αναπνευστικών εκκρίσεων κατά τη διάρκεια πταρμού ή βήχα, είτε άμεσα είτε μέσω επαφής με μολυσμένη επιφάνεια. Η περίοδος επώασης της γρίπης είναι 1-4 ημέρες με μέσο όρο τις δύο ημέρες. Οι ενήλικες μπορεί να μεταδίδουν τη γρίπη από μία ημέρα πριν την έναρξη των συμπτωμάτων μέχρι και πέντε ημέρες μετά. Τα παιδιά μπορεί να μεταδίδουν τη νόσο για περισσότερες από 10 ημέρες. Τα ανοσοκατεσταλμένα άτομα μεταδίδουν τον ιό για εβδομάδες ή μήνες. Μερικές φορές οι άνθρωποι μπορούν να μολυνθούν κατόπιν επαφής με αντικείμενα ή επιφάνειες που έχουν μολυνθεί από σταγονίδια ασθενή, αν στη συνέχεια ακουμπήσουν με τα χέρια τους τα μάτια, το στόμα ή τη μύτη τους.
Υποχρεώσεις εργοδοτών για την πρόληψη μετάδοσης του ιού της γρίπης και την προστασία των
εργαζομένων
  • Να παρέχουν στους εργαζόμενους κατάλληλη ενημέρωση και γραπτές οδηγίες σχετικά με τα μέτρα πρόληψης τηςμετάδοσης της εποχικής γρίπης. Για το σκοπό αυτό να αναρτούν σε περίοπτη θέση στους χώρους εργασίας σχετικές οδηγίες. 
  • Να μεριμνούν για την εξασφάλιση και διατήρηση επαρκούς αερισμού των χώρων εργασίας με φυσική ή τεχνητήκυκλοφορία καθαρού αέρα. 
  • Να παρέχουν τα απαραίτητα υλικά για το πλύσιμο των χεριών, όπως σαπούνι και χειροπετσέτες μιας χρήσης, όπου είναι διαθέσιμοι νιπτήρες, ή αλκοολούχο αντισηπτικό σε κοινόχρηστους χώρους, όπως είναι οι αίθουσες αναμονής, οι διάδρομοι και οι χώροι ανάπαυσης. 
  • Να μεριμνούν για την τακτική απολύμανση των επιφανειών στο χώρο εργασίας με τις οποίες έρχονται συχνά σε επαφή οι εργαζόμενοι ή το κοινό, όπως είναι τα γραφεία, οι πάγκοι πωλήσεων, τα πόμολα και οι επιφάνειες των λουτρών, με ένα οικιακό απολυμαντικό σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του. 
  • Να μεριμνούν για τον εμβολιασμό των εργαζομένων, όποτε κρίνεται απαραίτητο να εμβολιασθούν, ειδικά αυτών που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου, σε συνεργασία με τον Ιατρό Εργασίας (εφόσον υπάρχει υποχρέωση της επιχείρησης να απασχολεί Ιατρό Εργασίας) ή τις κατά τόπους υγειονομικές υπηρεσίες. Υποχρεώσεις εργαζομένων για την προστασία τους και την πρόληψη μετάδοσης της εποχικής γρίπης 
  • Η τήρηση μέτρων ατομικής υγιεινής: π.χ. να πλένουν συχνά τα χέρια τους με σαπούνι και νερό, ειδικά μετά από βήχα ή φτάρνισμα, ή να χρησιμοποιούν αλκοολούχο αντισηπτικό και να αποφεύγουν να αγγίζουν τα μάτια, τη μύτη ή το στόμα τους, καθώς με αυτόν τον τρόπο μπορεί να μεταδοθεί ο ιός. 
  • Η τήρηση των μέτρων αναπνευστικής υγιεινής: π.χ. να καλύπτουν τη μύτη και το στόμα με ένα χαρτομάντιλο όταν βήχουν ή φταρνίζονται. 
  • Η αποφυγή στενής επαφής με ασθενείς ή, εάν αυτό δεν είναι εφικτό, η λήψη κατάλληλων μέτρων προφύλαξης. 
  • Οι ομάδες υψηλού κινδύνου για σοβαρή νόσο και επιπλοκές από τη γρίπη, όπως άτομα ηλικίας 60 ετών και άνω, εργαζόμενοι που πάσχουν από χρόνια νοσήματα (σακχαρώδης διαβήτης, καρδιακές παθήσεις, άσθμα ή άλλες χρόνιες πνευμονοπάθειες, χρόνια νεφροπάθεια, ανοσοκαταστολή, νευρομυϊκά νοσήματα, μεταμόσχευση οργάνων), εργαζόμενοι σε χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας, όπως ιατρονοσηλευτικό προσωπικό, λοιποί εργαζόμενοι νοσηλευτικών και άλλων ιδρυμάτων (κλειστοί πληθυσμοί), γυναίκες σε κατάσταση εγκυμοσύνης, πρέπει να συμβουλεύονται το θεράποντα ιατρό τους ή τον Ιατρό Εργασίας της επιχείρησης για οδηγίες.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται εκτός από το ΚΕΕΛΠΝΟ (http://www.keelpno.gr, τηλ.:1135, 2105212054, 2105222339, 2310229139, 2310243363) και τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας, στη Δ/νση Προγραμματισμού & Συντονισμού της Τεχνικής και Υγειονομικής Επιθεώρησης του Σ.ΕΠ.Ε., (210 5289109-183-190), ή στις κατά τόπους περιφερειακές υπηρεσίες Τεχνικής & Υγειονομικής Επιθεώρησης Εργασίας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας -ΣΕΠΕ (www.ypakp.gr).